Kallelse skickas till medlemmar i Nackamoderaterna