Minskade utgifter för socialbidrag i Nacka

hantverkareModeraternas ansvarstagande politik i Nacka innebär både att kommunens kärnverksamheter såsom skola och äldreomsorg prioriteras och att kommunen tar sitt ansvar för att få fler människor i arbete. Och i Nacka går det bra. Socialbidragen minskar fortsatt – trots jobbkris.
– Varje person som kan gå från utanförskap till arbete innebär mer resurser till skola och omsorg, förklarar Eva Öhbom Ekdahl, ordförande i Social- och äldrenämnden i Nacka.

Självklart är det alltid viktigt att arbetet med att få människor i arbete fungerar väl, men just i sämre tider är det extra viktigt. Varje person som kan gå från utanförskap tillbaka till jobb är en stor vinst både för den enskilde och för samhället. Här är så klart kommunen bara en roll. Viktigast är att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan sköter sina åtaganden. Vad kommunen dock kan göra är att samla de olika aktörerna så att samarbetet mellan dem blir bättre och de som behöver hjälp lättare kan få den.

(mer…)