Moderniseringen av Saltsjöbanan är av avgörande betydelse för Nacka

saltsjobananModerniseringen av Saltsjöbanan är av avgörande betydelse för Nacka och Nackabornas tillgång till god kollektivtrafik. Vi vill ha modern, kapacitetsstark spårtrafik i Nacka. Vi i moderaterna vill med denna artikel beskriva vårt ställningstagande för en modernisering av Saltsjöbanan.

Bakgrund till beslutet
Vi vet att en ombyggnad av Slussen står för dörren, att Hammarby Sjöstad byggs ut och att järnvägsbron över Danvikskanalen närmar sig slutet på sin tekniska livslängd. Vi vet att många stationer längs med Saltsjöbanan är slitna och inte möter krav på tillgänglighet för äldre och handikappade. Vi vet att dagens kapacitet på Saltsjöbanan i form av turtäthet och antal sittplatser inte är nog, varken idag eller inför morgondagen. Det behövs sammanhängande dubbelspår från Slussen ut till åtminstone Saltsjö-Järla. Fler mötesspår behövs också längre ut. En ny högbro över Danvikskanalen skulle göra banan oberoende av broöppningar. Dessutom finns frågetecken om banans standard, tågens kondition och arbetsmiljön på Neglingedepån.

(mer…)