Välkommen till Kyrkans hus i Orminge klockan 19:00 den 8 juni.