Budget 2010: Att trygga omsorg, skola och jobb förbi lågkonjunkturen

skatt-pengarUnder fredagen presenterade majoritetspartierna i Nacka, m-fp-kd, förslag till mål och budget för Nacka kommun. Särskilda satsningar görs på  trygg omsorg, bra uppväxt med en skola i världsklass, fler jobb och en klimatneutral kommun.  Denna offensiva budget tryggar omsorg, skola och jobb förbi lågkonjunkturen.

Nedan finner ni sammanfattningen av de särskilda prioriteringarna som görs. Här listas inte alla satsningar och budgetanslag, dessa presenteras i detalj först i nästa vecka.

(mer…)

Ny Skurubro nu – inte sen!

[youtube UZTErXl428E]

För oss Nackabor har behovet av en ny Skurubro har länge varit en självklarhet, men under socialdemokraternas regeringstid gjordes ingenting åt saken. Inte heller i riksdagen har någon från rödgröna-sidan tagit upp frågan om en ny Skurubro. Denna underlåtelse att agera har nu gett upphov till en akut situation. Dagens broar möter inte det befintliga, och än mindre det framtida, behovet. Ständigt uppstår köbildningar och olyckstillbud.

(mer…)