Kommunens villaområden kan få bredband via fibernät utan att skattebetalarna riskerar 500 miljoner kr

atI Nacka pågår just nu en lite märklig politisk strid om utbyggnaden av bredband via optisk fiber till villaområdena, som idag i allmänhet får sin bredbandsuppkoppling via s.k. ADSL. Anledningen är att Telia kommit till Nacka kommun med beskedet att de vill försöka bygga ut ett, om möjligt komplett, fibernät i Nacka kommun och själva stå för den stora investeringen.

I praktiken behöver Telia inte fråga kommunen om lov utan har rätt att bygga ut bredband om de så önskar. Nu när de av praktiska skäl ändå har frågat kommunen har Moderaterna och Kristdemokraterna valt att välkomna Telia och ALLA ANDRA som vill göra något motsvarande – och samtidigt markera att kommunen ämnar agera konkurrensneutralt. Folkpartiet och vänsteroppositionen (S, V och MP) har landat i att vilja vara emot Telia och istället förorda utbyggnaden av ett kommunalt stadsnät. Du kan här läsa mer om vårt ställningstagande.

(mer…)

Poliskontor invigt i Orminge

Denna vecka öppnar ytterligare två poliskontor i Södertälje och Nacka. De nya kontoren är två av de totalt tolv stycken som polisstyrelsen i våras beslutade att öppna i Stockholms län utöver de 15 som redan finns.

– Med lokala poliskontor kommer polisens arbete närmare medborgarna, inte minst för att det skapar ett utmärkt tillfälle att samarbeta med föreningar och andra ideella krafter. Satsningen på fler synliga poliser stärker arbetet för att göra områden i hela Stockholm tryggare och trevligare för dem som bor där eller besöker dem, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).