Bilderna får fritt användas av SLL i egen produktion tryck, web och som
pressbilder under 5 år.