Starkt stöd för moderniserad Saltsjöbana

saltsjobanan Vi är inte förvånade över det starka stöd som finns för en moderniserad Saltsjöbana, men det är oerhört skönt att få kvitto på det som vi länge trott.

Detta säger Nackamoderaternas ordförande, Cathrin Bergenstråhle, i en kommentar till att 80% av Nackaborna stödjer förslaget om en moderniserad Saltsjöbana med högre turtäthet och fler sittplatser.

Nackamoderaterna har låtit Folkopinion, som är en oberoende postenkät, ställa frågan ”Vad tycker du om beslutet att modernisera Saltsjöbanan så att turtäthet och antalet sittplatser ökar” till ett slumpmässigt urval av befolkningen i åldrarna 18 och äldre.

– En moderniserad Saltsjöbana är en viktig del i Nackas framtida kollektivtrafikförsörjning och vi hoppas att detta resultat kan hjälpa oss i det politiska arbetet med att säkra Saltsjöbanan för framtiden, avslutar Cathrin.

Minskade utgifter för socialbidrag i Nacka

kontor2– I Nacka har vi arbetat fram ett unikt koncept där man som arbetslös, sjukskriven eller nyanländ till Sverige på ett ställe ska kunna få rätt hjälp och få det snabbt. Det gör att våra kostnader för försörjningsstöd sjunker. Aktivt arbete lönar sig.

Detta säger Eva Öhbom Ekdahl, moderat ordförande i Social- och äldrenämnden i en kommentar till att Nacka kommuns kostnader för försörjningsstöd sjönk under 2009 och fortsätter sjunka de första månaderna 2010.

Nackas aktiva arbete i projektet ArbetslinjeN (Välfärd i Nacka ) och utvecklat arbetete inom kommunens socialtjänst leder till att kostnaderna för försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) stadigt minskar. Färsk statistik från Socialstyrelsen visar att Nacka är en av endast 12 kommuner vars kostnader på detta område minskar. Av dessa kommuner är Nacka den enda i Stockholms län och den enda större kommunen.

Konceptet ArbetslinjeN innebär samarbete mellan Nacka kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms Läns Landsting, där syftet är att stötta människor i utanförskap till egen försörjning genom ett gemensamt arbetssätt.

Jobbskatteavdrag och lokal arbetslinje skapar jobb

arbeteModeraternas ansvarstagande politik i Nacka innebär både att kommunens kärnverksamheter såsom skola och äldreomsorg prioriteras och att kommunen tar sitt ansvar för att få fler människor i arbete. Och i Nacka går det bra. Socialbidragen minskar fortsatt – trots jobbkris.Självklart är det alltid viktigt att arbetet med att få människor i arbete fungerar väl, men just i sämre tider är det extra viktigt. Varje person som kan gå från utanförskap tillbaka till jobb är en stor vinst både för den enskilde och för samhället.
– Varje person som kan gå från utanförskap till arbete innebär mer resurser till skola och omsorg, förklarar Eva Öhbom Ekdahl, ordförande i Social- och äldrenämnden i Nacka.

Medan resten av Sverige har fått ökade kostnader för försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag, som en följd av den internationella låg-konjunkturen minskar ut-betalningarna i Nacka.
– Det lönar sig att arbeta aktivt med den här frågan, menar Jan-Eric Jansson, kristdemokratisk vice ordförande i Social- och äldrenämnden.

(mer…)