Lögner från (s) i annons i tidningen iBoo

I en annons i tidningen iBoo i numret 15 september har S i Nacka en annons, som mer än lovligt innehåller ren lögn. Vi är visserligen vana vid att osanningarna från S om oss ökar med närheten till valet. Nu återstår bara några dagar till den 19 september och då verkar alla hämningar släppa. S tar upp fyra frågor:

Simhall, Skurubro, Hyresrätter och Orminge centrum där vi tillskrivs åsikter som inte stämmer.

Faktagenomgång bifogas. Lögner i S-annons iBoo

Program för en modern skola i världsklass

Elever i Nacka lämnar skolan med goda resultat men bra kan bli bättre. Därför vill vi börja jämföra och mäta hur elevernas kunskaper står sig internationellt för att på så sätt nå världens bästa skola. Idag lämnar elever skolan med kunskaper som måste fungera på den globala arbetsmarknaden. Språk är en viktig färdighet men vi ser också vikten av förbättrade kunskaper i andra ämnen. Naturvetenskap, matematik och teknik är ämnen som behöver intressera än fler elever för att Sverige ska kunna hävda sitt framtida välstånd.

Dessa ämnen uppfattas ofta som krävande för eleverna – och är det också. Vi vill den kommande mandatperioden stödja skolorna i Nacka i att kunna göra naturvetenskap, matematik och teknik än mer intressant och stimulerande för eleverna. Här kan du ta del av vårt utbildningspolitiska program för nästkommande mandatperiod.

(mer…)

Program för fler jobb i Nacka

Jobben, att människor som kan arbeta också har ett arbete, är grunden för välfärden. Detta både för den enskilde och för allt det vi behöver göra gemensamt i ett samhälle. Vi vill att så många som möjligt kan vara skattebetalare och att skatten då också kan ligga på en rimlig nivå. I vårt Sverige ska skattepengarna i första hand gå till skola, förskola, äldreomsorg och sjukvård. Inte till att behöva betala bidrag för att människor, som kan arbeta, ställts åt sidan. Därför är jobbpolitiken central för oss moderater.

Minst 3 000 nya arbetsplatser till Nacka

I Nacka finns idag drygt 30 000 arbetsplatser. Det betyder att det finns ungefär 2 arbetsplatser på 3 förvärvsarbetande nackabor. Vi kommer arbeta hårt för att rejält öka antalet arbetsplatser inom kommunen. Målet för 2011-2014 är minst 3 000 nya arbetsplatser. Många av dessa kommer till i Sickla, Nacka Strand och Kvarnholmen, men vi öppnar t.ex. också ett helt nytt arbetsplatsområde i Ältaberg. Sammantaget vill vi underlätta så fler nackabor kan få ett jobb nära bostaden, förkorta restiderna och genom detta underlätta livspusslet.

(mer…)