Allians M-FP-KD-C slutligen formad i Nacka!

Valet i Nacka i september gav oss moderater fortsatt 29 av kommunfullmäktiges 61 mandat och på samma sätt behöll FP, KD och C sina 7, 2 resp. 2 mandat. Totalt således 40 mandat. Efter långa förhandlingar blev så onsdagen den 10 november styret för 2010-2014 klart. M, FP, KD och C bildar en Allians och därmed en avspegling av hur både Sverige och Landstinget i Stockholms län, liksom många kommuner, styrs. Ett ambitiöst och omfattande Majoritetsprogram har antagits och Mål & budget för 2011-13 har tillstyrkts av Kommunstyrelsen.

(mer…)