Bibliotekens framtid handlar om kvalitet – inte om driftsform

Kulturnämnden i Nacka har beslutat att skicka ett förslag på ny biblioteksplan/biblioteksstrategi på remiss, och samtidigt också beslutat att med bibehållet kommunalt ansvar genomföra en upphandling av driften av biblioteken i Nacka nästa år. Slutresultatet kan bli fortsatt kommunal drift som i dag eller en blandning av olika driftsformer.

(mer…)

Nacka värnar sina gröna lungor

När Naturskyddsföreningen tidigare i år rankade arbetet med att bevara tätortsnära skog så placerade sig Nacka kommun i topp tio av Sveriges 290 kommuner. I vår annons i Naturskyddsföreningens bilaga Naturligtvis berättar Cathrin Bergenstråhle, ordförande i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, mer om vad Nacka kommun gör för natur och miljö.


Skuruparken ska bli naturreservat!

Nackamoderaterna och Alliansen arbetar aktivt för att Skuruparken ska bli naturreservat. Cathrin Bergenstråhle, moderat ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, är mycket tydlig i frågan och försäkrar ingen bebyggelse kommer att tillåtas i Skuruparken.

Nacka kommun har tidigare erbjudit markägaren JM 28 miljoner, vilket är ett bra och marknadsmässigt pris. Dessutom har JM erbjudits annan mark i Norra Skuru att bygga på. Trots detta har JM hittills inte velat sälja marken.

(mer…)

Tryggt att bo i Nacka

Nacka är en av Sverige tryggaste kommuner enligt SKLs årliga undersökning som rankar samtliga Sveriges kommuner. Nacka kommun återfinns på plats 23 av 290.

Läs mer:

Nacka Värmdö posten rapporterar

Läs SKLs rapport

Moderata företrädare valda av Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har valt följande moderata företrädare till ordförande- respektive vice ordförandeuppdrag i Nacka kommuns nämnder och styrelser. Under mötet valdes också ordinarie ledamöter och ersättare till nämnder, nämndemän till tingsrätten och representanter till olika råd och förbund.

(mer…)