3312 Nackabor fick nytt jobb under 2010

Det innebär en kraftig ökning med över 23% jämfört med föregående år, då hela 2681 Nackabor fick nytt jobb. Samtidigt anmälde arbetsgivare i Nacka nästan 4000 lediga platser till Arbetsförmedlingen, en ökning med 41% jämfört med 2009. Enligt Åsa Grönlund, chef på Arbetsförmedlingen, är det  en otrolig ökning av antalet platser och en minskning av antalet sökande. Den öppna arbetslösheten har minskat konstaterar hon.

Läs hela på NVP

Nacka får priset Seniorvänlig kommun 2011

Nacka kommun har tilldelats priset Seniorvänlig kommun av Sveriges Pensionärsförbund, SPF. SPF valde i år att ge priset till både en stor kommun, Nacka med 90’000 invånare, och en liten kommun, Söderköping med 14’000 invånare. Totalt tretton olika kommuner var nominerade i år men Nacka kommun har utmärkt sig på flera sätt. Kommunen har bland annat under lång tid ha tillämpat valfrihet för särskilda boende liksom inom hemtjänsten. Flera enkäter har också visat att pensionärer i Nacka är väldigt nöjda med servicen och blir bemötta med respekt av kommunen. Nacka har vidare satsat på att förbättra matlagningen för äldre genom bättre utbildning.

Läs mer i SPFs tidning Veteranen

Nackaborna nöjda med kommunen

Det visar en medborgarundersökning som har publicerats av statistiska centralbyrån, SCB. 1500 Nackabor deltog i undersökningen som genomfördes under hösten. SCB ställde frågor om hur nöjda invånarna är med bland annat utbildning, miljö och kommunikationer. I undersökningen framkom det också att hela 76 procent av alla Nackabor starkt kan rekommendera andra människor att flytta till Nacka kommun.

Läs hela på NVP

Läs SCBs rapport

Kvalitet – inte driftsform är det viktiga för biblioteken

Vi från den borgerliga majoriteten i Nacka har ökat resurserna till biblioteken och till kulturområdet generellt. Under valåret 2010 valde istället Socialdemokraterna att minska resurserna till kulturen jämfört med majoriteten.

Mot den bakgrunden kan vi konstatera att oppositionen i Nackas Kulturnämnd skjuter långt över målet i sitt inlägg i NVP den 4/1 2011. Principbeslutet att under fortsatt kommunalt ansvar upphandla driften av Nackas sex bibliotek under 2011 bygger på en vilja att utveckla kvaliteten inom biblioteksverksamheten ytterligare.

Läs hela på NVP

Fler ska kunna njuta av Tollare

Tollare är idag inte så trevligt eller så tillgängligt som det skulle kunna vara, men det vill vi ändra på. Detta för att fler människor ska få möjligheten att njuta utav Tollare. Hela området kommer att miljösaneras i samband med byggnationen eftersom det idag är rejält förorenat i både marken och i vattnet. Detta blir en stor miljövinst för alla Nackabor. Bostadsbebyggelsen kommer också att öppna upp området mot vattnet som tidigare har varit otillgängligt bakom blockerande industristängsel.

Det skriver Cathrin Bergenstråhle, ordförande i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, idag i NVP och Mitti Nacka.

Läs hela i NVP s.4

Läs hela i Mitti Nacka s.2