Nyföretagandet slår alla rekord i Nacka

Det rapporterar MittiNacka som också noterar att två av tre företag startas av kvinnor. Under förra året ökade nyföretagandet med 28 % och egenföretagarna har aldrig varit så många som nu i Nacka kommun.

Läs mer i MittiNacka (s.1 och 4)

Se också Sverige Radio (uppdatering)

500 nya arbetsplatser i Nacka

Nyligen invigdes Ältaberg som första industriområde på över 30 år i Nacka. Redan nästa år flyttar 22 företag in, vilket skapar 500 nya arbetsplatser. Samtidigt rapporterar Arbetsförmedlingen att över 3300 Nackabor fick nytt jobb under 2010, vilket är en ökning på 23 % jämfört med föregående år. Samtidigt anmälde arbetsgivare i Nacka nästan 4000 lediga platser till Arbetsförmedlingen, en ökning med 41 % jämfört med 2009.

Läs mer

MittiNacka s. 6

Nacka kommun

Pristutdelning seniorvänlig kommun 2011

Social- och Äldrenämndens ordförande, Eva Öhbom-Ekdahl (m), och vice ordförande, Jan-Eric Jansson (kd) har mottagit priset för Seniorvänlig kommun.

Prisutdelningen ägde rum på Cafe Opera och prisutdelare var äldreminister Maria Larsson (kd).

Priset delas ut av SPF (Sveriges Pensionärsförbund) läs mer här.

Se ABCs inslag från prisutdelningen här (ca 1.20min in i klippet)

Mindre prat, mer miljö

Kraftigt minska utsläppen av växthusgaser
– Omställning till förnyelsebara bränslen i värmecentraler, energisnåla byggnader
– Grönt resande och utvecklad kollektivtrafik
– Matavfall ska mer och mer omvandlas till fordonsgas (biogas)

Skydda och vårda våra naturområden
– Nya naturreservat bildas för friluftsliv och biologisk mångfald

Rent vatten
– Kommunens vatten- och avloppsnät ska byggas färdigt – bort med lokala utsläpp av avloppsvatten i naturen
– Utökad rening av dagvatten från vägar och bebyggda områden
– Nya mottagningsstationer för fritidsbåtarnas toalettavfall och miljövänliga båttvättar

Bekämpa bullret
– Minskat trafikbuller genom nya bullerplank och -vallar, fler elbilar, anpassade hastighetsgränser och försök med tyst asfalt

(mer…)