Så ska vi få ner barnfattigdomen

Moderaterna Sofia Arkelsten, partisekreterare, och Mats Gerdau, riksdagsledamot från Nacka och gruppledare i Socialutskottet skriver i Aftonbladet:

År 2015 ska 40 000 färre barn än i dag leva i fattigdom. I början av februari presenterade Rädda Barnen sin åttonde rapport om barnfattigdom i Sverige. Väldigt många barn lever i fattigdom i Sverige. Vi moderater ser allvarligt på detta problem och vill minska antalet barn som lever i familjer med socialbidrag.

Läs hela artikeln i Aftonbladet

Nacka kommun betalar för nanny

SvD skriver: Bobo Lundblad har fått en egen barnvakt av Nacka kommun. Det är första gången kommunen, som gillar att utmana den svenska barnomsorgen, tar ­delar av notan för en familj ­utan förskoleplats.

Tre gånger i veckan klockan 7.45 knackar 19-åriga Linda Norén på dörren till villan i Nacka och löser av Sven Lundblad. Anna Lundblad har redan gått hemifrån, hon jobbar fyra dagar i veckan som gruppchef på ett försäkringsbolag. Sonen Bobo Lundblad, 1,5 år, springer runt och letar efter sina favoritklossar medan Linda Norén vant följer efter.

Läs hela artikeln i SvD

Nacka tryggast i världen för äldre

Nacka seniorboende i Ektorp får ett världsunikt certifikat för ett tryggt och säkert boende. Det är  världshälsoorganisationen, WHO, som står bakom certifieringen.  Seniorboendet i Ektorp, som fått utmärkelsen, har deltagit i ett pilotprojekt som Nacka kommun nu kommer att arbeta vidare med för att alla seniorboenden i kommunen ska certifieras.

Läs hela artikeln i MittiNacka

Nacka sjukhus byggs ut

Det är en del i den största satsningen någonsin i Stockholms län landstings som Alliansen nu genomför skriver Torbjörn Rosdahl (m), finanslandstingsråd och Filippa Reinfeldt (m), hälso- och sjukvårdslandstingsråd. För Nackas del innebär det modernare lokaler och ökad kapacitet. Satsningen fortsättning på Alliansens politik som har bland annat har inneburit halverade vårdköer och mer än 40 nya vårdcentraler.

Läs hela i MittiNacka

Frågor & Svar: Bostäder för Unga

 

Varför byggs inga ungdomsbostäder i Nacka för tillfället?

Svar: Nacka kommun är en av de kommuner i Stockholms län som växer snabbast och där det byggs många nya bostäder. Här i Nacka tar vi mer ansvar än nästan alla andra kommuner för att möta den stora efterfrågan på nya bostäder i Stockholmsregionen. Regionen växer både genom födelseöverskott och genom inflyttning. Stora ungdomskullar är nu på väg ut på bostadsmarknaden. Förutom Stockholm, Göteborg och Malmö är det en handfull kommuner i hela landet som lyckas bygga mer än vi här i Nacka.

(mer…)