Nya ungdomsbostäder i Nacka

Drygt 50 ungdomsbostäder kommer att byggas vid Östra Finnbodavägen på Sicklaön, det beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden igår. Beslutet gäller ett tillfälligt bygglov för ungdomsbostäder.

Kommunen kommer att arbeta vidare med att hitta fler platser för ungdomsbostäder för att långsiktigt bygga bort bostadsbristen för ungdomar, säger Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Nacka är en av de kommuner i Stockholms län som tar störst ansvar för att bygga bort bostadsbristen, fortsätter hon.

Bostäderna kommer att upplåtas som hyresrätter till ungdomar mellan 18 och 29 år. Lägenheterna kommer att finnas i två storlekar, ca 30 kvm för en person och ca 40 kvm för två personer. Bostäderna byggs i färdiga element i två våningar och byggmetoden är vald för att dessa tillfälliga bostäder enkelt ska kunna flyttas till en annan plats när det tillfälliga bygglovet löpt ut. Platsen för de föreslagna bostäderna är sparat som ett reservat för den kommande Österleden. Byggherren som nu beviljats bygglov har tidigare uppfört liknande bostäder för ungdomar i Finnboda.

Marken vi upplåtit består idag av en grusad yta utan särskilda naturvärden, eftersom det finns ett stort behov av bostäder, inte minst för våra ungdomar, är det viktigt att vi agerar både på kort och på lång sikt för att tackla bostadsbristen avslutar Cathrin Bergenstråhle.

Vi vill bygga bostäder

Det skriver Cathrin Bergenstråhle i en replik.

Christina Ståldal (NL) kritiserar i en debattartikel majoritetens vision för Nacka, i stora drag är Ståldal emot det mesta, inte minst nya bostäder.

Faktum är att under förra mandatperioden röstade Nackalistan emot samtliga nya byggplaner. Det är en osolidarisk inställning mot alla dem som idag vill ha en bostad, till exempel våra ungdomar. Det är också en politik som leder till högre priser på bostadsrätter och småhus. Färre bostäder leder till högre priser och svårigheter för alla utan tjocka plånböcker att ta sig in på bostadsmarknaden.

Vi moderater vill istället fortsätta att utveckla Nacka, på ett balanserat sätt, med stor hänsyn till Nackas uppskattade kvalitéer, som grönområden, kulturmiljöer och de olika områdenas unika karaktärer. Vi satsar på hållbara och klimatsmarta lösningar. Främst vill vi förtäta bland redan befintligt fastighetsbestånd i centrala lägen, till exempel på Kvarnholmen, västra Sicklaön och i våra lokala centrum områden. Vi verkar för ett blandat bostadsutbud och bevakar att det byggs hyresrätter och små lägenheter till ungdomar.

Även när det gäller trafiksituationen nöjer sig Nackalistan med att vara ett nejsägarparti utan några konstruktiva och realistiska lösningar. De är de facto emot en ny Skurubro, då man motsätter sig den föreslagna avgiftsfinansierade lösningen, som är det enda sättet att få bron byggd inom en rimlig framtid. Nackalistan är även emot Kvarnholmsbron och därmed den nya stadsdel med cirka 2 000 bostäder som växer fram där.

Vi moderater bygger bostäder och fortsätter samtidigt att utveckla Nackas gröna karaktär. Idag har vi i Nacka tolv naturreservat och vi ska bilda ytterligare sju naturreservat.

Cathrin Bergenstråhle (M)
Kommunalråd, ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Länk till artikeln i NVP.se

Nacka kommun bäst i Sverige på att köpa klimatvänliga bilar

Nacka kommun är den kommun i Sverige som är bäst på att köpa klimatanpassade bilar enligt en sammanställning gjord av Trafikverket, Naturvårdsverket och Konsumentverket.

De bilar Nacka kommun köpte under 2010 har ett utsläpp på 104 g CO2 per kilometer i snitt, snittet bland övriga kommuner 139 g/ km.

– Det här är ett bevis för ett långt och systematiskt arbete för mer miljöanpassade resor och transporter. Alla inköp av fordon till kommunen görs med miljöfrågorna i fokus, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Langby (M).

Trafikverkets sammanställning

Tunnelbana till Nacka?

Erik Langby, Kommunstyrelsens ordförande, om tunnelbana till Nacka:

  • Alla partier i regionen vill ha tunnelbana till Nacka, men inte i några konkreta beslut kring trafikplaneringen i Stockholms län har något parti haft något konkret och finansierat förslag.
  • I regionplanen för Stockholms län, RUFS 2010, antagen av Landstingsfullmäktige i maj 2010, finns tunnelbana till Nacka med, men inte i närtid utan för tidsperioden 2020-2030.
  • Tunnelbana till Nacka handlar i alla lägen om utbyggnad av den Blå Linjen från Kungsträdgården.
  • I Regeringens beslut i mars 2010 om nationell plan för transportinfrastrukturen i landet 2010-2021 och i den till den kopplade Länsplanen för Stockholms län, fastställd av Länsstyrelsen våren 2010 finns samma vägar, tunnelbanor mm som i RUFS 2010. I detta sammanhang var Alliansen överens både i Regeringen och regionalt.
  • I Alliansens trafiköverenskommelse våren 2009, presenterad på DN-debatt 5 maj 2009, finns någon fördubbling av trängselskatten inte med.
  • Alliansregeringen har från början varit överens om att trängselskatten oavkortat ska gå tillbaka till vägar. Detta har givetvis skapat möjligheter att lägga de statliga anslagen mer på spår än på vägar. Principiellt är det dock viktigt att bilisternas pengar går tillbaka till vägar. Märkligt om C nu vill gå ifrån detta.
  • Moderaterna i Nacka vill gärna ha utbyggnad av tunnelbanan till Nacka, men först måste Saltsjöbanan moderniseras och säkras för framtiden.
  • Utbyggnaden i Nacka måste anpassas till den transportinfrastruktur som finns. I avvaktan på bl.a. tunnelbanan måste utbyggnadstakten i Nacka anpassas. En vidare utveckling av t.ex. Centrala Nacka/Nacka Centrum måste exempelvis vänta.