Nacka på tio-i-topp-listan över Sveriges bästa kommuner att bo i

Nacka på tio-i-topp-listan över Sveriges bästa kommuner att bo i enligt tidskriften Fokus årliga ranking. Förra året placerade sig Nacka kommun på plats 59 vilket innebär en förbättring med 49 placeringar.

Om undersökningen:

  • Undersökningen bygger på totalt 42 olika variabler, till exempel ohälsotal och anmälda brott.
  • Kategorin ”att jobba” bygger bland annat på uppgifter om arbetslöshet och företagsklimat.
  • I kategorin ”att ha familj” ingår bland annat skilsmässostatistik och uppgifter om personaltäthet i förskolan.
  • Kategorin ”att vara gammal” tar bland annat hänsyn till livslängd och tillgänglighet i äldrevården.
  • I kategorin ”att vara ung” ingår uppgifter om mobbning, ungdomsarbetslöshet och skolresultat.

Källa: Fokus

Fokus.se

Di.se

Nackaskolor får bra betyg av Skolinspektionen

”Skolinspektionen har i höstas och vintras granskat alla Nackas skolor.
På fem av de kommunala skolorna har man inte haft några anmärkningar alls: Myrsjöskolan, Ektorps skola, Sickla skola, Vilans skola och Älta skola. Men då har fyra av dem bara granskats delvis.

– Älta skola är den skola som klarat sig utan anmärkning trots att vi gjort en fullständig granskning. På de andra prickfria skolorna har vi bara gjort en så kallad ”bastillsyn”. Då har man mest tittat på rektors ledarskap och inte pratat med lärare och elever, säger Anna Rydin.”

Läs hela på NVP.se

Moderaterna, det nya välfärdspartiet?

Intervju med Mats Gerdau, riksdagsman från Nacka och ledamot av Riksdagens socialutskott som berättar om moderat socialpolitik.

 

Vad är moderat socialpolitik?

 

För mig finns några nyckelord – medmänsklighet, individen framför kollektivet, frihet och tro på den enskildes förmåga. Det är utifrån detta som jag vill utforma politiken.

 

Varför förknippas Moderaterna i mindre utsträckning med socialpolitik än andra partier i både Alliansen och oppositionen och hur ändrar vi det?

 

Vi har varit för dåliga på att förklara att bra ekonomi och låga skatter är mjukt och socialt helt enkelt. Om man ska vara självkritisk kanske det också ofta varit så att moderaterna lyft fram kraven på att verksamheterna ska vara effektiva och det uppfattas lätt som ”spara pengar”. Men det kan ju aldrig vara målet! Vi måste i stället bli bättre på att lyfta fram vad vi vill uppnå – ett värdigt liv på äldre dagar, en mänsklig och köfri sjukvård, en socialpolitik som hjälper människor till ett självständigt liv. Sen kan jag tycka att övriga partier gärna odlar myten om att moderaterna inte har någon socialpolitik, men precis som vi blivit det nya arbetarpartiet så tror jag att vi kan visa väljarna att vi också är det moderna välfärdspartiet.

 

Vilka viktiga reformer har Alliansen åstadkommit inom socialpolitiken och vad vill man göra?

 

Vårdvalet och vårdgarantin! Det har blivit klart lättare att komma i kontakt med vården idag. 250 nya vårdcentraler och mer än halverade köer till sjukhusen, det är något annat än när de rödgröna styrde och vårdcentraler lades ned. Nu fortsätter vi med mer i samma anda – vi ska stärka patienternas rätt, införa värdighetsgaranti och valfrihet i äldreomsorgen. Många barn far fortfarande illa och det är ett svårt men viktigt område att förbättra.

 

Vilka frågor är viktigast fördig inom socialpolitiken?

 

Valfrihetsfrågor ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Bara för att man är gammal eller sjuk så är man inte hjälplös. Vi måste föra över makt från stat och kommun till enskilda människor, jag är helt övertygad om att det leder till både bättre service och mer nöjda medborgare. Och inte minst är det bättre för personalen också, som både får nya möjligheter att möta kundernas önskemål och utlopp för sin egen kreativitet utan att bli toppstyrda. Utbildningsfrågor är också fantastiskt viktiga för att utsatta barn och ungdomar ska få en bra framtid. Skolan är en viktig men ibland bortglömd del i en socialpolitik som bygger för framtiden.

 

Alliansen fick hård kritik för sjukförsäkringen i valrörelsen, nyligen har en rad förändringar genomförts vad innebär det?

 

Vi har gått från en situation när världens friskaste folk var mest sjukskrivet och människor gömdes undan i förtidspensionering och vårdköer i stället för att få hjälp. Det var nödvändigt, både mänskligt och ekonomiskt, att ändra modell även om socialdemokraterna fortfarande vägrar erkänna det. När det är sagt måste man erkänna att det kan bli fel i enskilda fall, försäkringskassan fattar 19 miljoner beslut varje år. Nu förtydligar vi reglerna så att ingen ska komma i kläm, det blir bl a lättare att göra individuella bedömningar när sjukskrivningsdagarna håller på att ta slut. Vi vill hjälpa människor tillbaka till ett liv i gemenskap, därför är vi alltid beredda att justera reglerna.

 

Finns det områden inom socialpolitiken där Alliansen kan lära av Nackamoderaterna?

 

Absolut! Nacka är en stor inspirationskälla, både för mig och hela Alliansen. Vi har seriösa och genomtänkta lösningar som fungerat under lång tid. Här visar vi att moderat politik är verkligt human och frihetlig och gynnar dem som har det svårt. Jag skulle bara önska att fler vågar ta efter. Vad är socialdemokraterna egentligen rädda för? Varför litar de inte på människors förmåga? För mig är det svårt att förstå.

Erik Langby kommenterar arbetet med ny Översiktsplan för Nacka:

”Nacka får inte växa för fort!”

Mätningar visar att Nacka är en bra kommun att leva i
Bostadsbristen är stor i länet och Sveriges huvudstadsområde behöver växa för att möta konkurrensen från andra delar av världen. Utan ett växande näringsliv hotas hela landets framtida välstånd.
”Nacka ska självklart ta sitt ansvar – och gör det också bättre än de flesta andra kommuner” säger Erik Langby, men poängterar att regionen då också måste möta Nackas behov av utvecklade kommunikationer.

Saltsjöbanan behöver moderniseras
 SL utreder på nytt Saltsjöbanan och två olika utredningar beräknas klara i september i år.
”Det måste snart bli en lösning så Saltsjöbanan verkligen moderniseras och säkras för överskådlig tid! säger Erik Langby med eftertryck.
”Vi är verkligen inte från Nackas sida låsta för hur banan ska moderniseras, men att – som några diskuterar – inte längre låta den gå hela vägen till Slussen är för oss helt oacceptabelt! Att bara ’ lappa och laga’ duger heller inte” fortsätter Erik Langby. Det måste enligt Erik bli en genomgripande upprustning som rejält ökar både sittplatskapacitet och turtäthet.

Tunnelbanan behövs – innan den kommer måste områden vänta
Tunnelbanan till Nacka finns med i Regionplanen och i olika trafikuppgörelser för Stockholmsregionen, men först på 2020-talet. ”Innan tunnelbanan byggs ut till Nacka måste vi vara försiktiga med nya stora bostadsprojekt” säger Erik Langby. ”Att bygga vid Nacka Centrum bör rimligen vänta ordentligt” menar Erik som exempel på områden som måste vänta in tunnelbanan.

Nacka är en bra kommun att bo och leva i
Trevliga boendeområden, bra service, förhållandevis lätt att ta sig till jobben, nära till naturen, låg brottslighet, relativt låg skatt och levande lokalt idrotts-, förenings- och kulturliv. Nacka har en egen och grön karaktär samtidigt som det är nära till både innerstaden och skärgården. Samhällsandan präglas av det som kommunen formulerat som sin vision: Öppenhet och Mångfald. Alla typer av mätningar visar att Nacka är en av de populäraste kommunerna i länet att flytta till. Inte minst många barnfamiljer söker sig till Nacka. Kombinationen bra boende och utmärkta skolor och förskolor lockar. ”Att vara en populär kommun som människor söker sig till är på många sätt positivt” säger kommunstyrelsens ordförande och kommunalrådet Erik Langby (M) och fortsätter: ”Att många både vill bo kvar här och flytta hit är naturligtvis ett kvitto på att kommunen är både välskött och trivsam. Samtidigt måste vi vakta på att inte Nacka växer så fort att inte både kommunikationerna och servicen hänger med.”

Tunnelbana till Nacka?

Alla partier i regionen vill ha tunnelbana till Nacka, men inte i några konkreta beslut kring trafikplaneringen i Stockholms län har något parti haft något konkret och finansierat förslag.

I regionplanen för Stockholms län, RUFS 2010, antagen av Landstingsfullmäktige i maj 2010, finns tunnelbana till Nacka med, men inte i närtid utan för tidsperioden 2020-2030. Tunnelbana till Nacka handlar i alla lägen om utbyggnad av den Blå Linjen från Kungsträdgården.

I Regeringens beslut i mars 2010 om nationell plan för transportinfrastrukturen i landet 2010-2021 och i den till den kopplade Länsplanen för Stockholms län, fastställd av Länsstyrelsen våren 2010 finns samma vägar, tunnelbanor mm som i RUFS 2010.

I detta sammanhang var Alliansen överens både i Regeringen och regionalt. Nackamoderaterna vill gärna ha utbyggnad av tunnelbanan till Nacka, men först måste Saltsjöbanan moderniseras och säkras för framtiden.

Arbetslinjen i Nacka

Nackabladet träffar Ylva som flyttade tillsammans med sin familj till Fisksätra 1996.

-Jag önskar att jag kunde säga att jag valde Nacka aktivt, men så var inte. Vi hittade ett radhus som vi hade råd med. Nu bor jag i Igelboda och jobbar i Saltsjö-Boo som distriktsläkare. Syftet med Arbets- och företagsnämnden är att bekämpa utanförskapet, något som måste bekämpas på alla nivåer. Det är viktigt att också kommunen gör vad den kan för att hjälpa alla medborgare att själva kunna försörja sig och styra över sina egna liv förklarar Ylva.

-Den nya nämnden är ett sätt att prioritera arbetslinjen även på lokal nivå. Genom att koppla ihop arbetsmarknadsfrågor med vuxenutbildning, får vi förhoppningsvis också en koppling mellan utbildning och framtida försörjningsmöjligheter. Utbildning handlar till stor del om att lära sig något som på kort eller lång sikt gör att man kan få ett bra jobb. Vuxenutbildning ska inte vara en fritidssysselsättning, utan seriösa studier som leder någonstans fortsätter hon. När det gäller utmaningar för den nya nämnden så understryker Ylva vikten av att få de Nackabor som står långt från arbetsmarknaden, det vill säga de som varit arbetslösa eller sjukskrivna länge, att komma tillbaka. Mycket av insatserna har satsats på den arbetslöse själv, i form av utbildning och coachning säger hon.

-Jag är djupt bekymrad över det resursslöseri som det innebär att låta invandrare stå utanför arbetsmarknaden eller arbeta med sådant som de är överkvalificerade för. Jag hoppas att vi kan se fler SFI-utbildningar där man varvar språkstudier i skolmiljö med arbete, kanske i praktikform, för att underlätta för invandrare att snabbare komma in på arbetsmarknaden.