Tryggt att åldras i Nacka

Nackas äldreomsorg har under våren fått flera utmärkelser. Nackabladet får en pratstund med ansvarig politiker, Eva Öhbom Ekdahl (M), kommunalråd och ordförande i Social- och äldrenämnden.

Nacka har nyligen fått flera utmärkelser för sitt arbete med äldre. Vad är hemligheten och vad kan andra kommuner lära av Nacka?

Det är absolut inga hemligheter bakom framgången, utan ett målmedvetet och långsiktigt arbete. Den politiska majoriteten i Social och äldrenämnden har haft tydliga mål och ställt krav på resultat . Vi har också haft förmån att ha engagerade och mycket kompetenta medarbetare, både på myndighetssidan och hos våra utförare. Jag tänker på personalen på alla våra hemtjänstföretag och på våra vård- och omsorgsboenden. Nacka Seniorcenter Ektorp blev till exempel först i världen att bli certifierat som ett tryggt och säkert äldreboende av WHO. Sedan måste jag nämna Nackas vision: ”Öppenhet och Mångfald”. Samt våra kundval. Andra kommuner visar stort intresse för hur vi arbetar i Nacka och vi har tagit emot flera studiebesök. Men vi är också ute och tittar och lär av andra kommuner,
till exempel ska vi besöka Söderköping, som tillsammans med Nacka blev utsedd till årets Seniorvänligast kommun.
Vad är Båthöjden Plaza?

Båthöjden Plaza är vårt nyaste vård- och omsorgsboende i Nacka och ligger på Båthöjden i Fisksätra. Det drivs av koncernen Aleris, vars ambition är att Båthöjden Plaza ska bli deras flaggskepp när det gäller demensvård. Detta boende innebär att vi nu har vård och omsorgsboenden i alla kommundelar i Nacka.

Vilka utmaningar finns inom social- och äldrevården i Nacka?

Utmaningarna ligger i att planera långsiktigt för den demografiska utvecklingen vi ser framför oss med många fler äldre som behöver både hemtjänst och olika vårdboende. Och hur vi ska finansiera allt detta.

Vilka ytterligare förbättringar kan vi förvänta oss inom social- och äldrepolitiken den här mandatperioden?

Vi kommer att få ett nytt vård- och omsorgsboende, Kungshamn, på Anna Visborgs minne, som ska vara klart i början av 2012. Det ska drivas av företaget Attendo. Vi ska också fortsätta att erbjuda personalen utbildning på området kost och måltider samt friskvård för äldre. Andra viktiga område att utveckla är demensvården och stödet till alla anhörigvårdare. Ett demensteam håller på att starta upp. Syftet är att upptäcka personer med demenssjukdom i ett tidigare skede. Arbetet bygger på ökad och förbättrad samverkan mellan kommun, landsting och primärvård.

Vilka frågor tycker du är viktigast att driva?J

Just nu är det att få en sammanhållen hemsjukvård för våra äldre och andra, som ger ökad kvalitet för kunden/patienten. Sedan är kvalitetsfrågorna alltid i fokus, att ställa tydliga krav på kvalitet och uppföljning. Nyligen beslutade KF att införa kundval för missbruksvård, kan det verkligen fungera? Absolut! Jag vet att behandlingsresultat och drogfrihet ökar om den enskilde får vara med att själv ta ansvar och vara delaktig i sitt tillfrisknande. Människor kan och vill ta ansvar, men de måste få möjlighet att göra det. Och det får även denna grupp göra nu. Det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen och resultaten inom missbruksvården.

Pressmeddelande

Hans Peters (C)
Ordförande i kulturnämnden, Nacka kommun
070-431 83 47

Tobias Nässén (M)
1:e vice ordförande i kulturnämnden, Nacka kommun
070-657 08 72

Birgitta Husén (KD)
Ledamot i kulturnämnden, Nacka kommun
Tel nr 0708-383 210

Kulturnämnden i Nacka tar nästa steg!

Kvalificeringskraven klara för upphandling av drift av bibliotek i Nacka

– Det är verkligen glädjande att kulturnämnden vid sitt sammanträde i går kväll (11/5) kunde ta nästa steg i upphandlingsprocessen genom att fastställa en beskrivning och kvalificeringskrav för kommande anbudsgivare. Vi får nu igång en intressant och spännande dialog där målet är ännu bättre bibliotek med ännu högre kvalitetskrav – detta till förmån för alla medborgare i Nacka. Det är också ett ställningstagande för bibliotekens möjlighet att fokusera på verksamhetens innehåll och utveckling genom att vi lyfter ut hyresdelen ur bibliotekens finansieringsmodell, säger Hans Peters (C), kulturnämndens ordförande.

– Beslutet innebär inte att det finns något beslut om en viss driftsform på vissa bibliotek, men det innebär att vi bjuder in alla som vill utveckla folkbiblioteken i Nacka att bli ännu bättre på att nå barn och unga och andra prioriterade grupper. Upphandlingsdialogen handlar om att locka fram den innovationskraft som krävs för att stärka bibliotekens roll och skapa de bästa biblioteken för Nackaborna, säger 1e vice ordförande Tobias Nässén (M) i en kommentar.

– En av bibliotekens grunduppgifter är att vara tillgängliga för alla och därför är det viktigt att vi nu tydliggör att t ex människor med funktionshinder och invandrare eller andra personer med svenska som andraspråk är prioriterade målgrupper för biblioteken. Nackas nya biblioteksstrategi – öppna bibliotek för lust och mening – ihop med upphandlingsarbetet har alla förutsättningar att leda till ännu bättre bibliotek i framtiden, avslutar Birgitta Husén (KD), ledamot i kulturnämnden i Nacka.

Mer information om beslutet och bakgrundsmaterial läggs under dagen ut på Nacka kommuns hemsida, www.nacka.se

 

Vi har hyresrätter på gång!

Det skriver Cathrin Bergenstråhle i en replik idag på NVP.se. Det finns flera byggprojekt som är på gång som innehåller hyresrätter exempelvis Lokomobilvägen, Östra Finnbodavägen (ungdomsbostäder), Älta centrum samt Tollare. Christina säger att man inte ska ställa olika boendegrupper mot varandra, men då frågar man sig varför Nackalistan bara vill bygga hyresrätter. Efterfrågan på villor och radhus är väldigt stor och dessa bostäder är redan väldigt dyra och blir dyrare ju mindre utbudet är.

Läs hela