6 moderata punkter för Fisksätras framtid

Bra förskolor och skolor för Fisksätras barn och ungdom
Att ge barn och ungdomar i Fisksätra bra förskola och skola är en viktig del av
vår politik. Kvalitet och valfrihet är centrala frågor.

Fler arbetsplatser till Fisksätra – en del av jobbpolitiken
Fisksätra är en bra plats att bo på. Nu arbetar vi konkret för att också öka antalet
arbetsplatser här. Fisksätra MarinCenter utvecklas med nya marina företag. Här
blir det också museum med restaurang/café och museishop – och vi jobbar för att
det också blir vandrarhem. Sammantaget hoppas vi att ”HAMN” det ger 100 nya
jobb. Med detta som grund arbetar vi sedan vidare för att få än fler nya arbetsplatser
hit.

ArbetslinjeN
Vårt unika samarbete ”ArbetslinjeN” mellan kommunen, landstinget, Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan har fått starta här i Fisksätra. Det är ett viktigt
verktyg för att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få ett
jobb. Vi vill utveckla detta vidare.

Fisksätra Folkets Hus och starkt föreningsliv
Ett blomstrande föreningsliv är viktigt för varje samhälle. Vi har varit drivande
i att från kommunens sida göra Fisksätra Folkets Hus möjligt. Här kan viktiga
verksamheter utvecklas kring fritid, kultur, arbete och utbildning. Vi är garanter
för fortsatt bra samarbete mellan kommunen och FFH.

Fritidsgården viktig
Nackas fritidsgårdar håller hög kvalitet och är viktiga för många barn och ungdomar.
Detta gäller också Fisksätra. Därför har vi lagt Fisksätraskolan, fritidsgården
och Fisksätra Folkets Hus sida vid sida i samma lokaler för att skapa bra möjligheter
för samverkan och utbyte.

Idrotten utvecklas i Fisksätra
Den spontanidrottsplan som byggts invid Lännbo friskola har blivit en succé
för barn och unga i Fisksätra. Vi planerar för en liknande spontanidrottsplan vid
Fisksätrahallen med närhet till bl.a. fritidsgården. Kampsportslokalen i Fisksätra
Centrum är välbesökt och har blivit ännu en träffpunkt. Idrotten ska fortsatt
utvecklas i Fisksätra.

Verkligheten säger emot SNS

Linda Norberg (M) Ordförande Utbildningsnämnden Nacka

Linda Norberg (M) Ordförande Utbildningsnämnden Nacka

Jag tycker forskning, utvärdering och uppföljning är oerhört viktigt. Inte bara i näringslivet utan framför allt i rollen som politiker. I Nacka satsar utbildningsnämnden drygt 2 promille av nämndens budget på forskning inom vårt område. Det betyder 2,5 miljoner per år. Det gör vi eftersom vi menar att vi har ett ansvar att inte bara konstatera att det behövs forskning utan också bidra till att den görs. Vi genomför också kundundersökningar där vi frågar våra medborgare, i utbildningsnämndens fall föräldrar och elever, om hur de upplever utvalda delar av vår verksamhet och dess innehåll. Vi gör också utvärderingar, uppföljningar och studier i kommunen och med andra kommuner. Och sist men inte minst, vi tvingar (det är faktiskt inte valfritt att välja) alla Nackas medborgare att göra ett aktivit val om vilken verksamhet man vill ha när det gäller förskola och skola.

Det är ibland tuffa budskap som återkopplas. Brister, svagheter och förbättringsområden är utmaningar som vi möter hela tiden. Men vi tar oss an dessa – vi måste ibland ta tuffa beslut men vi viker oss inte – utan vi bestämmer oss för att övervinna hinder och förbättra resultat. Vi sätter mål och vi redovisar alltid allting öppet. För det har våra medborgare rätt att kräva av oss. Skolan är bra – men den kan bli bättre.

Jag tycker vi i Nacka pratar för mycket ibland om våra checkar, valfrihet och system. Men det tycker jag inte utifrån att det är oviktigt utan för att det är så självklart för mig att människor själva fattar bättre beslut än politiker som skulle fatta beslut för dem. Men den självklarheten och valfriheten som SNS sågar i en rapport idag. Förbättrade resultat, högre måluppfyllelse, nöjdhet, trygghet, inflytande och allt annat som vi varje dag pratar om när det gäller skolan tycker SNS är sekundärt jämfört med vad valfriheten kostar.

För jag törs faktiskt utmana SNS:s rapport. Låt oss sätta oss ner tillsammans. Gå igenom era svepande formuleringar om att skolan inte blir bättre av valfrihet, att elever inte lär sig mer, att segregation och kunskapsskillnader ökar etc. med hur verkligheten ser ut om än bara i en närförort till Stockholm med en kommun utan valfrihet. För i Nacka har vi dokumenterade resultat om en positiv skolutveckling, nöjda medborgare, hög måluppfyllelse, elever som presterar över förväntade SALSA-värden och kontroll över kostnaderna.

Jag tycker forskning är bra. Det är jag inte ensam om i Nacka. Vi tycker det är så bra att vi till och med är den enda kommunen i Sverige (har jag hört iaf) som är medlemmar i SNS som brukar leverera underbyggd forskning som är relevant.

Kanske kan man tycka att vårt medlemskap inte betalat sig särskilt bra idag. Eller så har det kanske just det. Eftersom det får mig att ifrågasätta om jag verkligen har belägg för vad jag säger. Min slutsats är att jag har det – valfrihet är viktigt och ger resultat. Det kan jag belägga eftersom jag litar mer på Nackas medborgare, faktiska resultat och oberoende forskare än en politiskt pamfletter.

Fler som skriver klokt om detta idag är: Mats Gerdau, Edvin, Anders Morin, Eva Cooper mfl.

Linda Norberg (M) Ordförande Utbildningsnämnden Nacka

PRESSMEDDELANDE

Nacka på nytt i topp i rankning över företagsklimatet

För första gången har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nu genomfört en ”Öppen Jämförelse” för området företagsklimat. Av de 166 kommuner, av landets totalt 290, som deltog i undersökningen kom Nacka på en 11:e plats – bara distanserad av några små kommuner. I en ”Öppen jämförelse” redovisas och jämförs olika verksamhetsområden som kommuner ansvarar för. Jämförelserna ska stimulera till utveckling och förbättringar genom att kommuner lär av varandra. ”Öppna Jämförelser Företagsklimat” har gjorts i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg under namnet ”Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning”. Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på. I ”Öppna Jämförelser Företagsklimat” mäts bara faktorer som kommunerna själva kan påverka. Det är också enbart företag som varit i kontakt med kommunen som deltar i undersökningen. ”Det är roligt att vi i Nacka på nytt får kvitto på att vi lyckas väl i vårt arbete för att underlätta för företag och jobb. Samtidigt är varje sådan här undersökning ett stöd för att försöka bli ändå lite bättre” säger kommunstyrelsens ordförande Erik Langby (M) i en kommentar.

www.skl.se

”Sveriges pensionärer får sänkt skatt 2013 eller 2014”

Alliansregeringen med nytt löfte: Skatten för pensionärerna sänks i ett fjärde steg 2013 eller 2014 – om de offentliga finanserna är i balans. Alliansregeringen har under åren prioriterat situationen för Sveriges äldre. Vi har genomfört skattelättnader för pensionärer vid tre tillfällen, där det senaste steget togs vid årsskiftet. Sammantaget har det gett pensionärer 5.000 till 10.000 kronor mer i plånboken varje år. Alliansens ambition är att fortsätta sänka skatten för pensionärer. För åren 2013 och 2014 lovar alliansen att genomföra en skattelättnad – om balans i de offentliga finanserna kan säkras. Detta fjärde steg i sänkningen av pensionärernas skatt är inte avhängigt ett kommande jobbskatteavdrag, skriver de fyra borgerliga partiledarna.

Läs hela på DN Debatt