Med anledning av frågor kring Nackas ekonomi och fakturahantering så finns en sammanställning av vad som hänt och hur det ska åtgärdas på Nacka kommuns hemsida.