Första spadtaget för AkzoNobels nya svenska huvudkontor i Sickla, Nacka

Nu startar byggnationen av AkzoNobels nya svenska huvudkontor i Sickla Affärskvarter i Nacka. Här skapas en kreativ och funktionell mötesplats som ger AkzoNobel ännu bättre förutsättningar för innovation och affärsutveckling.

Sickla och Nacka kommun är en av Sveriges mest expansiva stadsdelar och kommuner. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har under kort tid utvecklat Sickla till ett blomstrande och levande område med en blandning av handel, kontorsarbetsplatser, service, kultur och lärande. AkzoNobel är ett av flera stora företag som väljer att utveckla sin verksamhet i det som kallas Sickla Affärskvarter.

Från vänster: Ingalill Berglund, VD Atrium Ljungberg, Leif Darner, Styrelseledamot AkzoNobel samt Erik Langby (M), kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun.

Erik Langby (M) Kommunstyrelsens ordförande i Nacka talar inför första spadtaget.

Nacka kommun nobbar nya Skurubroförslaget

Nacka kommun och Trafikverket drar inte jämnt i frågan om Skurubrons dragning.
– Vi tycker att Trafikverket ska ta ett varv till, säger Erik Langby, M.

Nacka kommun och Trafikverket har vid flera tillfällen uppgett för NVP att det nära samarbetet mellan parterna gått smärtfritt. Men att döma av meningsskiljaktigheterna kring Trafikverkets senaste förslag av Skurubrons dragning, är det svårt att tro.

Kommunen vill bygga nära
Det nya förslaget från Trafikverket är att dra bron 15 meter norrut från det sydligaste alternativet, som löper 80 meter söder om den befintliga bron. Bland annat för att korta ner byggtiden, undvika en s-kurva och öka avståndet mellan gång- och cykelvägen och nya bron.

Kommunens linje är fortfarande att utgå mer från miljö- och kulturvärden än trafiktekniska detaljer. Därmed står kommunen fast vid sitt senaste bud: Bygg så nära den befintliga bron som möjligt.

Läs hela på NVP.se

PRESSMEDDELANDE

Nacka Energi AB klarade stormen

Stormen Dagmar och efterföljande perioder med kraftig blåst har ställt till det för många nätbolag, som nu tvingas betala miljonbelopp i avbrottsersättningar till sina abonnenter beroende på de långa strömavbrotten. I detta perspektiv är det givetvis mycket tillfredsställande att kunna konstatera, att Nacka Energi klarade stormarna med enbart smärre elavbrott, som snabbt kunde avhjälpas. Därmed har inga avbrottsersättningar drabbat bolaget och kommunen.

De korta avbrottstiderna är resultatet av en målmedveten satsning på att värdesäkra näten och minska risken för avbrott genom att ersätta luftledningar med jordkablar – en verksamhet som pågått sedan 2002 och medfört investeringar på 10-tals miljoner kronor. Strategin har varit att investera successivt med målet att nätavgifterna skall bibehållas på en nivå under medel för riket och med upprätthållande av en långsiktigt sund ekonomi i företaget. Dagmar med efterföljande stormbyar känns som ett bevis på att strategin och resursallokeringen varit riktig. De korta avbrott, som trots allt inträffat ibland, har huvudsakligen berott på slarviga grävare eller åsknedslag – inte stormar.

Låga nätavgifter och ett vädersäkrat elnät är viktiga faktorer som gör Nacka till en attraktiv kommun att bo och verka i.

Driftsinformation:
Totalt var det två avbrottstillfällen under Dagmar. Vardera av avbrotten drabbade två kunder, alltså totalt fyra olika kunder.
Vid det första, kl 03:00 på natten, Saltsjöbadsvägen, så var de två kunderna utan ström i två timmar.
Vid det andra tillfället, kl 08:00 på morgonen, Strandpromenaden, så var de två kunderna utan ström i sju timmar.
Vid den andra stormen, den namnlösa, hade vi inga störningar alls.

Ann Ahlberg
Styrelseordförande i
Nacka Energi AB

 

Mitt i Nacka: Starta eget stor trend i Nacka

Allt fler Nackabor väljer att starta eget företag. Jakob Vendle är en av dem – han har startat ett bemanningsföretag som tar tillvara den kompetens som finns bland funktionshindrade.

Fler företag har startats i Nacka kommun under de senaste två åren än någonsin tidigare, och i november utsågs Nacka till årets tillväxtkommun. Nyföretagarecentrum har verksamhet i Nacka, Värmdö och Tyresö. De har haft fler besök av potentiella entreprenörer under 2011 än någonsin.

 

Läs hela artikeln i Mitt i Nacka sida 5.