Förskola i Nacka får pris av Kungen

Condorens förskolor där Kristallen, Optimus och Hästhagen ingår mottog idag priset Svensk Kvalitet 2011. Utmärkelsen är Sveriges mest prestigefyllda för framgångsrika organisationer. De tre kommunala förskolor som tillsammans bildar Condorens förskolor får priset för sin sin genomgående kvalitetskultur som genomsyrar hela verksamheten och därmed lämpar sig väl som föredöme för andra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuula Aula, Förskolechef Condorens förskolor


Studiebesök av Kung Carl XVI Gustaf  på Kristallen som ingår i Condorens förskolor som idag fick utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011.

Erik Langby (M), Kommunstyrelsens ordförande i Nacka talar i samband med priscermonin när kommunala Condorens förskolor tilldelades Svensk Kvalitet 2011.

 

Tuula Aula, Förskolechef Condorens förskolor tar emot utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011 från Kung Carl XVI Gustaf.

Tunnelbana till Nacka kan inte vänta 20år

Texten publicerad i NVP 14/2 2012

Landstingets trafiknämnd måste prioritera en tunnelbaneutbyggnad till Nacka. SL:s stränga krav för att bygga tunnelbana uppfylls redan i dag i Nacka. En utbyggnad till Nacka skulle innebära att 80.000 människor får tillgång till spårbunden kollektivtrafik. Dessutom så möjliggör en satsning på tunnelbana till Nacka uppemot tusentals nya bostäder nära innerstaden, minskad trängsel vid Slussen och bättre framkomlighet i hela trafiksystemet.

Nacka har sedan 80-talet en historia av att bidra till bostadsförsörjningen i Stockholmsområdet. Stockholms län och Nacka växer nu så att det knakar, det ställer ökade krav både på bostäder och på kollektivtrafik. I Nacka kan vi skapa en tät och blandad stadsbebyggelse med förtätningar från Danvikstull till centrala Nacka. Det ligger i linje både med regionens utvecklingsplan RUFS 2010 och den översiktplan från Nacka kommun som nu är ute på remiss. Men för detta krävs en utbyggnad tunnelbanan, vi kan inte vänta på en tunnelbana som börjar planeras först efter 2020 där vi sedan vet att själva utbyggnadstiden är 7-8 år.

Satsningen måste prioriteras då trafikbelastningen redan idag ofta innebär trafikinfarkter vid Skurubron och Henriksdal under rusningstid. Vi är positiva till den idéskiss som tagits fram där den blå linjen fortsätter från Kungsträdgården, via östra Södermalm och Hammarby sjöstad till Sickla och Nacka Forum. Sickla köpcenter och Nacka Forum är redan viktiga arbetsplatsområden och servicecentra. De kan utvecklas ytterligare och omges med många nya bostäder.

Tunnelbana till Nacka måste gå före spårvagnar i city som idag tycks prioriterade av SL. Det finns många fördelar med en spårvagnssatsning, men den ökar bara marginellt antalet kollektivtrafikresenärer jämfört med en tunnelbana. En tunnelbaneutbyggnad till Nacka beräknas kosta mellan 11 och 16,5 miljarder kronor, att jämföra med de 40 miljarder som spårvagnarna skulle kosta. En östlig gren av tunnelbanan ger också stora fördelar för innerstaden då den avlastar linjen mellan Slussen och T-centralen.

En tunnelbana till Nacka behövs. Takten i Nackas fortsatta bostadsbyggande står och faller med en utbyggnad av tunnelbanan. Därför uppmanar vi Landstingets trafiknämnd prioritera en utbyggnad av tunnelbanan till Nacka.

För Alliansen i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka

Cathrin Bergenstråhle (M)
Leif Holmberg (C)
Bjarne Hansson (FP)
Anders Tiger (KD)

M vill ha tunnelbana

Stockholms stads moderata politiker säger sig stödja en utbyggnad av tunnelbana till Nacka. Och man vill ha en station i Hammarby sjöstad.

Nacka kommuns utspel den senaste månaden om att en utbyggd tunnelbana krävs för att kommunen ska fullfölja sina planer på närmare 20 000 nya bostäder har spelat in. Det meddelade de moderata finans- och trafikborgarråden Sten Nordin och Ulla Hamilton i veckan.

– Det är mycket bra att SL öppnar för en utbyggd tunnelbana till Nacka. Nu behövs skyndsamt en mer gedigen utredning med en tydlig analys av såväl kostnadsbilden som genomförandetiden för en sådan utbyggnad, säger Ulla Hamilton.

Läs hela artikeln på NVP.se