Linda Norberg (M) ordförande i Utbildningsnämnden i Nacka om att ta med sig skolpengen utomlands.