Fredrik Reinfeldt sommartalar 18/8

Lördag den 18 augusti håller Moderaternas
partiordförande, statsminister Fredrik Reinfeldt
sitt traditionsenliga sommartal på Strandvik i
Gustavsberg, Värmdö.

Mellan kl. 11.30 – 12.30 Serveras korv med bröd och dryck. På scenen hålls
framträdande och i parken anordnas tipspromenad, fiskdamm och annat kul för hela familjen.

kl. 13.00 sommartalar
Fredrik Reinfeldt

Varmt välkommen!

Pressmeddelande

Mats Gerdau vald att efterträda Erik Langby i Nacka

Den Moderata kommunfullmäktigegruppen har den 14/6 enhälligt valt Mats Gerdau till ny kommunstyrelseordförande på ett extra kommunfullmäktigegruppmöte, han efterträder Erik Langby som valt att avgå efter 30 år som kommunstyrelseordförande.

Mats Gerdau är sedan 2006 riksdagsledamot och är för närvarande gruppledare för Moderaterna i Riksdagens socialutskott. Under förra mandatperioden var Mats ledamot av Riksdagens utbildningsutskott. Innan Mats blev invald i Riksdagen var han kommunalråd i Nacka mellan 1998-2006. Han har varit ordförande för utbildningsnämnden i Nacka och är nu ordförande i partistyrelsens arbetsgrupp för att utveckla äldrepolitiken. Mats har även efter 2006, då han valdes till riksdagsledamot, fortsatt sitt engagemang i Nackas kommunpolitik bland annat som ordförande i Nacka kommunfullmäktige och som ersättare i kommunstyrelsen.

—Jag är väldigt glad över stödet och kommer att ge järnet för att göra Nacka till en ännu bättre kommun att bo och jobba i. Jag älskar Nacka och det är väldigt hedrande att få förmånen att vara med och utveckla vår kommun. Mitt mål är att Nacka ska vara den friaste platsen på jorden där alla ska kunna förverkliga sina drömmar säger Mats Gerdau.

Länk till bild på Mats Gerdau

http://bit.ly/Mnp1hL
 
Kontakt:

Daniel Kinnerup                       0708 – 99 11 04

Mats Gerdau                             0703 – 26 60 05

 

Pressmeddelande

Mats Gerdau föreslås efterträda Erik Langby i Nacka

Den Moderata kommunfullmäktigegruppen har beslutat att hålla ett extra gruppmöte den 14/6 för att välja en ny kommunstyrelseordförande som ska efterträda Erik Langby efter att en enig nomineringskommitté föreslagit att Mats Gerdau väljs till ny kommunstyrelseordförande.

Mats Gerdau är sedan 2006 riksdagsledamot och är för närvarande gruppledare för Moderaterna i Riksdagens socialutskott. Under förra mandatperioden var Mats ledamot av Riksdagens utbildningsutskott. Innan Mats blev invald i Riksdagen var han kommunalråd i Nacka mellan 1998-2006. Han har varit ordförande för utbildningsnämnden i Nacka och är nu ordförande i partistyrelsens arbetsgrupp för att utveckla äldrepolitiken. Mats har även efter 2006, då han valdes till riksdagsledamot, fortsatt sitt engagemang i Nackas kommunpolitik bland annat som ordförande i Nacka kommunfullmäktige och som ersättare i kommunstyrelsen.

—Jag är väldigt glad över stödet och kommer att ge järnet för att göra Nacka till en ännu bättre kommun att bo och jobba i. Jag älskar Nacka och det är väldigt hedrande att få förmånen att vara med och utveckla vår kommun. Mitt mål är att Nacka ska vara den friaste platsen på jorden där alla ska kunna förverkliga sina drömmar säger Mats Gerdau.

—Nomineringskommittén har sedan april arbetat brett och förutsättningslöst med att föreslå en efterträdare till Erik Langby. Samtliga medlemmar i Nackamoderaterna har erbjudits möjligheten att nominera personer. Nomineringskommittén har sedan sammanställt resultatet av enkäten och undersökt vilket stöd som finns för olika kandidater. Eftersom ett överväldigande stöd finns för Mats Gerdau som ny kommunstyrelseordförande så beslutade den Moderata Kommunfullmäktigegruppen att det inte finns någon anledning att vänta till september med att göra valet. Istället är det bra att en ny kommunstyrelseordförande får sommaren på sig att avsluta nuvarande uppdrag och förbereda sig för sitt nya uppdrag säger Ingegerd Thorngren, som varit sammankallande i Nomineringskommittén.

Länk till bild på Mats Gerdau

Kontakt:

Ingegerd Thorngren                 0707 – 17 06 16

Daniel Kinnerup                        0708 – 99 11 04

Mats Gerdau                               0703 – 26 60 05

Socialdemokraterna hotar det fria skolvalet

Linda Norberg (M) Ordförande Utbildningsnämnden Nacka

Linda Norberg (M) Ordförande Utbildningsnämnden Nacka

Det skriver Linda Norberg (M) tillsammans med nio andra Moderata skolpolitiker i Stockholms län i tidningen Dagens Samhälle.

Det fria skolvalet ökar mångfalden i skolan och uppskattas av många elever och föräldrar.

Därför ser vi med stor oro på de förslag socialdemokraterna för fram om att styra och inskränka den valmöjligheten, skriver tio moderata skolpolitiker i Stockholms län.

Socialdemokraterna vill göra inskränkningar i valfriheten och införa ett system för att styra så att skolorna ska bli socialt och etniskt heterogena, skriver Ibrahim Baylan på SvD Brännpunkt 7 maj. Det här tycker vi är en allvarlig inskränkning av valfriheten. Vill Socialdemokraterna ta bort det fria skolvalet och återgå till ett system utan valfrihet där det är stat och kommun som väljer skola? Ska elever även kvoteras eller på annat sätt sorteras? Vi efterfrågar raka och ärliga besked i den här frågan.

Återigen handlar diskussionen om skolans ägandeform och inte om innehållet. Skolan hade otydliga mål och detta bidrog troligen i mycket högre grad till de kvalitetsproblem som finns på vissa skolor än det fria skolvalet. Den stora majoriteten av skolor, oavsett huvudman, är seriösa verksamheter som erbjuder en utbildning av bra kvalitet.

Vi måste ta ansvar för hur skolsituationen ser ut i dagsläget och är alla överens om att vi måste arbeta för att stödja skolorna i att höja kvaliteten och framförallt öka likvärdigheten. Undervisningen och skolan måste ha tydliga kvalitetskrav precis som alla andra verksamheter i så väl kommunal, privat som statlig regi. Det finns nu skarpare inspektionsmöjligheter som ska ge effekter och ett tydligare regelverk i skollag och läroplaner på plats.

Läs hela