Unikt äldreomsorgsval i Nacka

Unikt äldreomsorgsval i Nacka

I Nacka kommun finns inga lägsta prisupphandlingar på äldreboenden, istället får de äldre själva välja boende. Resultatet av detta är att över 90 procent av de som bor på äldreboende i Nacka är nöjda. Samtidigt som Alliansen satsar mer på äldreomsorgen vill S spara in 20 miljoner i sitt budgetförslag. I Nacka kommun får de äldre själva välja boende. Om ett företag uppfyller kommunens krav så får man öppna äldreboende i Nacka.

Kommunen garanterar dock inga vårdtagare. De olika äldreboendena får själva konkurrera om de boende med kvalitet och utbud. Denna modell gör att de äldre och deras behov hamnar i centrum förklarar Eva Öhbom Ekdahl (M), ordförande i Social- och Äldrenämnden i Nacka. Om en person behöver äldrevård gör kommunen en bedömning av kostnaden för vården. Därefter får personen en ”check” som hon eller han kan använda på valfritt äldreboende i Nacka. Beroende på hur stort behov av vård personen har så varierar checkbeloppet. Om vårdbehovet skulle öka finns också möjlighet att göra en ny bedömning, som täcker eventuella ökade vårdkostnader.

Fördelen med Nackas modell är att makten flyttas till de äldre som själva eller tillsammans med anhöriga väljer boende menar Eva. Idag finns det 12 olika boenden och de allra flesta får plats på sitt förstahandsval. Skulle man inte vara nöjd med sitt boende finns möjligheten att byta boende. De allra flesta är dock väldigt nöjda och de få byten som sker handlar nästan alltid om personer som inte fått sitt förstahandsval. Kommunens viktigaste uppgift blir att säkra kvaliteten. Kommunen undersöker att nystartade äldreboende uppfyller Nackas högt ställda krav. Kvaliteten kontrolleras kontinuerligt på samtliga boende oavsett om de är privata eller kommunala. En viktig del i kvalitetsarbetet är de återkommande enkäter som kommunen genomför där de boende själva bedömer sina respektive boenden. Över 90 procent anger att de är nöjda.

-Eftersom de boende själva väljer boende och kan byta så hamnar de i fokus och har därmed makten, därför går det inte att fuska med kvaliteten utan att det upptäcks säger Eva Öhbom Ekdahl.

Kvarholmsbron börjar byggas

Kvarholmsbron börjar byggas

Idag togs det historiska första spadtaget för den nya Kvarnholmsförbindelsen. Bron ska binda samman Kvarnholmen med centrala Nacka och göra det lättare att ta sig fram. På Kvarnholmen byggs nu uppåt 3 000 bostäder, skolor och närservice.

-Vi bygger en tät och blandad stad för människor på gammal industrimark. Det blir nya årsringar där vi ska bevara kulturmiljöer och naturvärden. Bron kommer att bli magnifik och göra Nacka ännu mer attraktivt, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

Efter 6 års planering och överklagande så togs det första spadtaget för den nya förbindelsen över Svindersviken förra veckan. Sommaren 2015 ska man kunna ta sig mellan Kvarnholmen och centrala Nacka utan att behöva åka en omväg på en halvmil.

Kvarnholmsförbindelsen kostar drygt 350 miljoner kronor, varav de som bygger på Kvarnholmen bidrar med 165 miljoner.

-Det är en bra uppgörelse där vi delar på kostnaderna. Skattebetalarna ska inte stå för allt. Bron är nödvändig för att omvandlingen av Kvarnholmen ska bli lyckosam. Området blir ännu trivsammare när man kan ta sig dit och därifrån på ett enkelt sätt och åt flera håll, säger Mats Gerdau.

-Attraktivitet handlar om just närhet till service ochhandel och natur och till andra människor. Med bron bygger vi ihop vår kommun och för människor närmare varandra, fortsätter han.

-Förbindelsen som påbörjas nu kommer att göra vardagenlättare för tusentals Nackabor. Ingreppet i naturen blir minimalt och dessutom blir bron vacker att se på, säger kommunalrådet Cathrin Bergenstråhle (M), som också är ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Illustrationerna är från Nacka kommun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacka är Sveriges näst bästa kommun att bo i

Nacka är Sveriges näst bästa kommun att bo i

Nacka är Sveriges näst bästa kommun att bo i av 290 kommuner enligt tidning Fokus ranking!

Läs mer här eller se ett youtube inslag med Mats här.

På bilden: Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka

Pressmeddelande

 

Skutviken miljösaneras och rustas upp för 22 miljoner

 

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott tog idag beslut idag att avsätta 22 miljoner kronor för Skutvikens varv åter ska kunna användas. För att detta ska bli möjligt krävs först en miljösanering, vilken nu ska genomföras, samt upprustning av vägen till varvet. Samtidigt lägger man ner kommunalt vatten och avlopp i vägen. Investering möjliggör ett rationellt och ekonomiskt hållbart utnyttjande av området. En blivande hyresgäst finns redan i form av Stockholms båtsnickeri som kommer att ta kostnaderna för båthallar och övriga arbeten som krävs för att de ska kunna bedriva sin verksamhet.

 Stockholms båtsnickeri planerar att vintertid kunna förvara ca 100 båtar i nyuppförda båthus och sommartid ha plats för något fler båtar i vattnet. I dagsläget förvaras ca 25 båtar på land och ca 65 i vattnet. Verksamhetens omfattning har dock varierat över tiden; under 60- och 70-talet var verksamheten mer omfattande än idag då det förvarades 60-70 båtar på land och ca 100 båtar i vattnet.

– Ett mycket bra beslut av tre skäl, en miljöskuld betalas av, åtgärden bidrar till arbeten och vi bevarar en för Saltsjöbaden historisk viktig varvskultur. Att vi kan kombinera dessa tre gör det till en win-win situation för alla beskriver Mats Gerdau (M) beslutet.

Kontakt:

Mats Gerdau (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Nacka

 

Pressbilder:

http://mediabank.nacka.se/Nacka/

Tjänsteskrivelsen i sin helhet:

 

http://infobank.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2013/20130514/18a_Investerings_inriktningsbeslut_upprustning_Skutviken_tjskr.pdf