Nya Slussen får godkänt i domstol

Nya Slussen får godkänt i domstol

Mark- och miljööverdomstolen godkände i dag Stockholms stads detaljplan för nya Slussen. Beslutet går inte att överklaga.

 

– Det är mycket positiva nyheter för oss i Nacka. Det är bra att processen nu är avslutad och att man kan komma i gång med ombyggnationen av Slussen, så att vi slipper trängsel och köer. Om domen hade upphävts skulle det ha inneburit ytterligare fördröjningar på flera år och det hade inte varit bra för Nackaborna, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

 

Läs mer om domen i Mark- och miljööverdomstolen här: http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Nyheter–pressmeddelanden/Mark–och-miljooverdomstolen-godtar-detaljplanen-for-Slussen/

 

Nacka ställer tydligare krav på pedagogiskt innehåll i förskolan

Nacka ställer tydligare krav på pedagogiskt innehåll i förskolan

Moderaterna i Nacka jobbar för att stärka kvaliteten ytterligare i alla Nackas förskolor.

Nu förtydligar Nacka kommun kraven på att alla förskolor i kommunen säkerställer att läroplanen följs. Skollagen är tydlig med att en förskola måste ha förskollärare anställd för att kunna bedriva verksamhet enligt läroplanen, nu agerar Nacka för att planen följs. Förskolor som inte har förskolelärare kommer få anmärkning av kommunen.

Nacka kommun tar därför fram sanktioner för de förskolor som helt saknar förskollärare. Förskolor som inte har någon förskolelärare kommer få en anmärkning av kommunen med tidsfristen att inom sex månader anställa minst en förskollärare.

 

– Detta är en viktig åtgärd för att säkra förskolornas kvalitet och förskolelärarnas yrkesroll. Nu får vi en form av varudeklaration där det blir tydligt att det som kallas förskola verkligen uppfyller sitt pedagogiska uppdrag, säger Linda Norberg (M), ordförande i utbildningsnämnden.

 

Om detta inte sker uppmanas förskolan att istället ansöka om tillstånd att bedriva verksamhet enligt det som kallas ”pedagogisk omsorg med lokal”. Det vill säga är en förskoleliknande verksamhet utan krav på att följa läroplanen för förskolan. En anordnare som bedriver verksamheten ”pedagogisk omsorg med lokal” får lägre ersättning jämfört med det man får när man bedriver förskola. Misslyckas man med att anställa behöriga förskolelärare och samtidigt väljer att inte bedriva ”pedagogisk omsorg med lokal” kommer Nacka kommun inte ge tillstånd för förskoleverksamhet. Förskolan måste då avveckla sin verksamhet.

 

I Nacka finns i dagsläget 105 förskolor och för närvarande är det endast en förskola som saknar förskollärare.

 

För mer information

Linda Norberg (M), ordförande i utbildningsnämnden

Tel: 070-431 90 17, E-post: linda.norberg@nacka.se

Moderaterna tar ansvar när Nacka växer

Moderaterna tar ansvar när Nacka växer

Nacka växer – fler väljer att flytta hit och fler barn föds. På västra Sicklaön, området mellan Nacka Forum och Södermalm, byggs bostäder och nya arbetsplatser har kommit till. Det är en utveckling Moderaterna i Nacka vill främja.

– Vår vision är att bygga en levande stadsmiljö med många nya arbetsplatser, bostäder och mötesplatser, säger Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, och fortsätter:

– Genom att förtäta där det redan är byggt, i Nackas centrala delar, kan vi spara naturområden.

 

Förbättrade kommunikationer är en förutsättning för ut­vecklingen i Nacka.

– Det vi moderater har arbetat för länge ser ut att förverkligas nu, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M), som gläds över att tunnelbanan kommer att förlän­gas till Nacka och att flera andra trafikinvesteringar genomförs.

 

Läs mer i Nackabladet nr 3, 2013: Nackabladet_2013_nr_3