Välskött ekonomi i Nacka

Välskött ekonomi i Nacka

Plus 102 miljoner kronor. Så ser Nacka kommuns resultat ut för 2013. Kommunalrådet Mats Gerdau (M) är nöjd.

–Min ambition när jag valdes för ett år sedan var att skapa ett positivt förändrings- och samarbetsklimat i kommunen. För mig är det viktigt med ordning och reda och att medborgarna känner att de får värde för varenda skattekrona, därför har jag prioriterat ekonomin.

2012 var resultatet 33 miljoner och budgeten för 2013 sa 70 miljoner, men resultatet blev ännu mycket bättre. Nackas i grunden välskötta ekonomi fick sig en törn när ombyggnaden av Stadshuset blev väsentligt dyrare än planerat. Man har lärt av bristerna och genomfört en rad åtgärder. Men det är inte enda skälet till rekordöverskottet.

–När vi blir fler invånare och fler som jobbar, så får vi också fler skattebetalare och mer skatteintäkter. Det är bra för oss alla i Nacka. Det visar att det bara är en politik för fler jobb som kan skapa resurser för välfärden utan massiva skattehöjningar.

Nackabladet 2014 nr 1

Nackabladet 2014 nr 1

 

Nackabladet är vår egen tidning som utkommer tillsammans med Nacka Värmdö Posten ca 4 gånger per år. På hemsidan och Facebook kan du också läsa den digitalt.

Nackabladet 2014 nr 1 s1

Nackabladet 2014 nr 1 s2

Nackabladet 2014 nr 1 s3

Nackabladet 2014 nr 1 s4

Ledande skolländer inspirerade av Nacka

Ledande skolländer inspirerade av Nacka

Några av de högst rankade länderna i PISAundersökningen har besökt Nackas skolor för inspiration. Under en veckas tid i slutet av januari befann sig ett 70-tal elever, lärare och professorer i Nacka, som i år står som värd för Wintercamp-konferensen.

Nackas kommunala skolor samarbetar sedan ett par år med ASEAN+3 som är den organisation som står bakom Wintercamp. I ASEAN+3 ingår bland annat Sydkorea, Kina och Japan m.fl. Nacka är de enda deltagaren utanför Asien. Idén är att deltagarna ska lära av varandra och utbyta erfarenheter.

Det som de övriga deltagarna tycker är mest intressant med Nacka är att det finns en pedagogik som leder till självständiga och kreativa ungdomar. Nackaeleverna är särskilt duktiga på att lösa problem och finna kreativa lösningar samt att hantera information och tänka kritiskt.

–Det är oerhört glädjande att Nacka samarbetar med några av världens främsta PISA-länder. Det är ett tydligt kvitto på att vi i Nacka är på god väg att uppnå vår målsättning; världens bästa skola, för varje elev, varje dag säger Linda Norberg Öholm (M) som är ordförande i Utbildningsnämnden i Nacka.

Nackamoderaternas valsedel 2014

Nackamoderaternas valsedel 2014

 

Jämn könsfördelning på Nackamoderaternas valsedel

En enig nomineringsstämma har fastställt Nackamoderaternas valsedel till kommunalvalet 2014. Den toppas av nya kommunalrådet Mats Gerdau.

-Ett jättestarkt lag som speglar hela Nackasamhället, säger Mats Gerdau. Vi har kandidater mellan 19 och 75 år från vartenda hörn av kommunen och vi blandar erfarna personer med nya politiker. Vi är ett enigt parti både när det gäller kandidater och politisk inriktning, vilket är en styrka när vi söker mandat för att genomföra allt det vi vill med fler jobb, nya bostäder och ännu bättre skola.

Filip Wiljander, 20 år, står på plats 5 efter tre kommunalråd och en gruppledare.

– Det är enormt roligt att få det här förtroende från medlemmarna säger Filip Wiljander som också är ordförande i MUF Nacka. Flera unga kandidater har placerat sig på så kallad valbar plats. Förutom Filip återfinns också Sofia Fölster, 22 år på plats 12 och Sebastian Ridderskans, 20 år på plats 22. Sofia står dessutom på valbar plats på riksdagslistan i Stockholms län.

Personerna på Nackamoderaternas valsedel är ett bra tvärsnitt av Nacka när det gäller kön, ålder och geografi. Moderaterna är Nackas största parti med 29 av 61 ledamöter i kommunfullmäktige samt 15 ersättare.

 

Moderaternas valsedel i Nacka kommun

vid 2014 års val till kommunfullmäktige

 1. Mats Gerdau, 50 , Kolarängen
 2. Cathrin Bergenstråhle, 54, Rensättra
 3. Tobias Nässén, 41, Duvnäs Utskog
 4. Eva Öhbom Ekdahl, 64, Baggensudden
 5. Filip Wiljander, 20, Skogalundsklippan
 6. Linda Norberg Öholm, 28, SaltsjöQvarn
 7. Ylva Sandström, 47, Neglinge
 8. Peter Zethraeus, 52, Kummelnäs
 9. Helene Skantze, 57, Neglinge
 10. Lars Stenholm, 63, Jarlaberg
 11. Eva Närvä Eickenrodt, 63, Hedvigslund
 12. Sofia Fölster, 22, Alphyddan
 13. Susann Markow, 46, Vikingshill
 14. Henrik Barck, 48, Rösunda
 15. Johan Hiller, 65, Fisksätra
 16. Vilma Mori Aguilar, 56, Stensö
 17. Pernilla Hsu, 51, SaltsjöQvarn
 18. Richard Wendt, 44, Solsidan
 19. Magnus Wakander, 36, Södra Hedvigslund
 20. Lotta Riedel, 63, Velamsund
 21. Magnus Sjöqvist, 56, Skogsö
 22. Sebastian Ridderskans, 20, Eknäs
 23. Dominique Faymonville, 38, Rösunda
 24. Anders Bruhn, 55, Krokhöjden
 25. Annika Jung, 65, Storängen
 26. Christer Lydig, 60, Kolarängen
 27. Anna Flory Kjellin, 54, Solsidan
 28. Eivor Örenmark, 52, Björknäs
 29. Bo Bergkvist, 63, Hedvigslund
 30. Nicole Bistoletti, 39, Ljuskärrsberget
 31. Petter Larsson, 31 år, Kvarnholmen
 32. Lennart Bergh, 63, Ekudden

 

 1. Gunilla Elmberg, 70, Eknäs
 2. Oliver Rykatkin, 19, Nacka Centrum
 3. Oskar Öholm, 34, SaltsjöQvarn
 4. Lena Edström Sandin, 49, Björknäs
 5. Eric Lindahl, 42, Stensö
 6. Anders Markow, 39, Vikingshill
 7. Christina Rinman, 40,Igelboda
 8. Christof Borgström, 53, Kolarängen
 9. Gun Lingberth, 69, Sickla strand
 10. Monica Segerman, 75, Kolarängen
 11. Helena Söderqvist, 46, Fisksätra
 12. Kristina Rettel, 37, Neglinge
 13. Kim Ivarsson, 33, Månskensberget
 14. Lena Gatenborg Mons, 41, Rensättra
 15. Kjell Eurén, 49, Kolarängen
 16. Margareta Hjelmstad, 70, Stensö
 17. Anna Trygg, 41, Bergudden
 18. Angela Berglund, 64, Ektorp
 19. Tord Tannenberg, 68, Bergudden
 20. Per Knaust, 40, Saltsjö-Duvnäs
 21. Yasin Ahmed, 43, Fisksätra
 22. Magnus Plathin, 73, Orminge
 23. Danuta Knapp, 63, Boo
 24. Björn Sandström, 72, Eriksvik
 25. Ingemar Eriksson, 67, Alphyddan
 26. Lennart Örenmark, 55, Björknäs
 27. Linda Ohlson, 74, Skuru
 28. Karin Zelmerlööw, 72, Saltsjö-Duvnäs
 29. Göran Frisk, 71, Älta
 30. Sven Jonsson, 63, Lännersta
 31. Kristoffer Markow Fogelström, 22, Krokhöjden
 32. Anna Kinberg Batra, 44, SaltsjöQvarn

 

Välskött ekonomi i Nacka

Pressmeddelande

Nu ska Saltsjöbanan förbättras

Alliansen i landstinget beslutade på trafiknämnden att rusta upp och utöka kapaciteten på Saltsjöbanan för att minska trängseln och förbättra resandetiderna för resenärerna. Ett viktigt steg för att skapa förutsättningar för fortsatt stark utveckling i Nacka och därmed gynna Stockholmsregionen som helhet.

– Genom ombyggnation av vagnar som ger ökade sittplatser och förbättrad trafik från dagens 20- respektive 40-minuterstrafik till 12-minuterstrafik på hela banan förenklas resenärernas vardag. Detta skapar också förutsättningar för förbättrad pendling i en mer växande Stockholmsregion även efter att tunnelbanan byggts ut, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

– En upprustad Saltsjöbana med ombyggda vagnar och nya mötesstationer i Fisksätra och Tattby ökar även nyttan av bytespunkten i Sickla från 2017 då Tvärbanan är förlängd dit och i förlängningen även till tunnelbanan, vilket skapar smidigare tvärförbindelser för Nackaborna samtidigt som Saltsjöbanan blir en del av ett större trafiksystem, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Fakta Trafikförvaltningen:
Upprustningsåtgärderna på Saltsjöbanan görs till en total investeringsutgift av 1292 mnkr. Tidplanen innebär att de största delarna av upprustningarna färdigställs under åren 2015-2017 och syftar till att höja banans säkerhet samt att genomföra fördjupade studier avseende kapacitetshöjande åtgärder som möjliggör en utökad turtäthet och kapacitet på banan.
Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka

Mer information på SLLs hemsida:

Genomförandebeslut taget om Saltsjöbanans upprustning

Förnyat inriktningsbeslut avseende program Slussen samt inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Saltsjöbanan

Saltsjöbanan rustas upp

http://www.sll.se/SLL/Templates/NewsPage.aspx?id=65062