Lördagen den 8 februari höll Nackamoderaterna årsmöte och nomineringsstämma. På mötet valdes ny styrelse och valsedel till kommunalvalet fastställdes.

 

Några av kandidaterna 2014

Nackamoderaternas nyvalda styrelse. Bakre raden från vänster: Johan Hiller, Anna Flory Kjellin, Filip Wiljander (MUF), Magnus Wakander. Främre raden från vänster: Helene Skantze (vice ordf.), Lena Edström Sandin, Sofia Fölster, Dominique Faymonville, Cathrin Bergenstråhle (ordf.)

Nackamoderaternas gruppledare tillika ordförande i Fritidsnämnden Tobias Nässén tillsammans med Anna Maria Corazza Bildt.

Fyra unga kandidater. Från vänster: Sebastian Ridderskans, Oliver Rykatkin, Sofia Fölster och Filip Wiljander.

Cathrin Bergenstråhle, ordförande Nackamoderaterna, talar på årsmötet

Anna Maria Corazza Bildt minglar på Nackamoderaternas årsmöte

Mats Gerdau (t.h.) avtackar Lars Berglund (t.v.) som under många år varit ordförande i Fritidsnämnden.

Nackamoderaternas årsmöte

Nackamoderaternas årsmöte

Tobias Nässén presenterar Anna Maria Corazza Bildt

Tobias Nässén presenterar Anna Maria Corazza Bildt

Valberedningens sammankallande, Lotta Riedel, presenterar sitt förslag till ny styrelse

Anna Maria Corazza Bildt talar med Ann Hafström

Anna Maria Corazza Bildt signerar böcker

Anna Maria Corazza Bildt signerar böcker