Mats Gerdau (M) skriver i SvD om behovet av en bussterminal vid Slussen.