Nacka största Alliansledda kommunen i landet

Nacka största Alliansledda kommunen i landet

De fyra Allianspartierna Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har kommit överens om att fortsätta styra Nacka tillsammans.

-Som största kommun i landet med Alliansmajoritet ska vi vara en stark röst för frihet och humanitet och föra en tydlig borgerlig politik.

-Vårt fokus kommande mandatperiod ligger på ökad bostadsbyggande, bättre framkomlighet, fler jobb, hög kvalitet i välfärden och god miljö.

-Tillväxt skapar välfärd och bättre miljö, därför ska vi göra stora ansträngningar för att öka tempot i byggandet och att skapa nya jobb. Vi ska få fram detaljplaner för minst 7 000 lägenheter till 2018. Vi vill se ett klimatsmart stadsbyggande där alla också har nära naturen.

-Våra välfärdsambitioner är höga. Skickliga lärare är grunden för en bra skola, därför fortsätter vi satsa på höga lärarlöner och utvecklingsmöjligheter för lärarna. Målet är världens bästa skola – för varje elev, varje dag.

Majoritetsprogrammet i sin helhet finner du här. Här finns även nämndstrukturen för de kommande fyra åren.

Kommunalråden:

Mats Gerdau (M)

Gunilla Grudevall Stéen (FP)

Hans Peters (C)

Jan-Eric Jansson (KD)

Möte angående fristående förskolor och skolors framtid i Nacka

Möte angående fristående förskolor och skolors framtid i Nacka

Med anledning av att den nya regeringen vill förändra förutsättningarna för fristående förskolor och skolor att verka har ordföranden för utbildningsnämnden, Linda Norberg (M), bjudit in företrädare för alla fristående förskolor och skolor till ett möte. Vårt syfte med mötet är bilda oss en uppfattning om hur dessa förändringar skulle kunna påverka förskolor och skolor i Nacka, både på kort och lång sikt. Detta för att säkra nackabornas rätt till en förskola och skola – med hög kvalitet samt en valfrihet värd namnet. Utbildningsnämnden i Nacka ansvarar för alla barn och elever oavsett huvudman

Idag går hälften av Nackas förskolebarn hos fristående anordnare och tusentals skolbarn. Detta är ett resultat av Nackabornas egna val och alla anordnares generellt höga kvalitet. Nu bygger Nacka stad och kommer behöva ytterligare 3000 förskoleplatser och minst lika många skolplatser till 2025/30.

Mötet äger rum 23 oktober kl 09:00 i Nacka stadshus.

Linda Norberg

Ordförande Utbildningsnämnden