Pressmedddelande:

Pressmedddelande:

Moderaternas nomineringar till ordförande och vice ordförande till nämnderna i Nacka kommun

Igår (20/11) beslutade Nackamoderaternas fullmäktigegrupp enhälligt enligt valberedningens förslag om nomineringar till ordförande och vice ordförande för nämnderna i Nacka kommun. Ledamöter kommer att nomineras på nästa fullmäktigegrupp.

-Ett toppenlag som med liv och lust ska leda det politiska arbetet med att bygga Nacka starkt. Vi får en bra mix på våra ledande poster med både erfarna och personer som är lite nyare i politiken. Tillsammans med våra Allianskamrater ska vi göra Nacka till ett föredöme i att bygga både välfärd, nya bostäder och trevliga miljöer säger Mats Gerdau (M), ordförande i Kommunstyrelsen.

Nackamoderaterna har inför den nya mandatperioden vid sidan av Mats Gerdau som kommunstyrelsens ordförande nominerat två kommunalråd; Cathrin Bergenstråhle (ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden) och Tobias Nässén (ordförande i Utbildningsnämnden).

Ordförande Kommunstyrelsen
Mats Gerdau

Ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Cathrin Bergenstråhle

Ordförande Utbildningsnämnden
Tobias Nässén

Ordförande Socialnämnden
Helene Skantze

Ordförande Fritidsnämnden
Richard Wendt

1. vice ordförande Arbets- och företagsnämnden
Ylva Sandström

1. vice ordförande Natur- och trafiknämnden
Eva Närvä Eickenrodt

1. vice ordförande Kulturnämnden
Susann Markow

1. vice ordförande Äldrenämnden
Eivor Örenmark

1. vice ordförande Överförmyndarnämnden
Gunilla Elmberg

Ordförande Valnämnden
Bo Bergkvist

1. vice ordförande Miljömålskommittén
Peter Zethraeus

1. vice ordförande Mångfaldskommittén
Dominique Faymonville

Ordförande styrelsen Nacka Energi AB
Marianne Flink

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Mer pengar till skolan och äldreomsorgen när fastigheter säljs

Förslaget om att sälja en del kommunala fastigheter till Rikshem för 1,8 miljarder kronor gör det möjligt att lösa lån och minska kommunens räntekostnader. Därmed skapas också ett utrymme att satsa mer på verksamheten. Alliansmajoriteten föreslår nu en ytterligare höjning av skolpengen och checken för äldreboende med 6,6 Mkr, vilket motsvarar 0,5 procent.

-Försäljningen är bra ur många aspekter. När vi nu lyfter bort räntekostnader kan vi satsa mer på skolan och äldreomsorgen i stället. Pengarna gör bättre nytta där än att vara låsta i mark, säger de fyra Allianspartiernas företrädare.

-Vi i Alliansen ska också återkomma i vår med olika angelägna investeringar som kan tidigareläggas tack vare försäljningen. Det kan handla om renovering av andra skolor och utbyggnad av cykelbanor, parker, utegym och lekplatser. På detta sätt skapar vi nya värden för Nackaborna och tar långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi.

För mer information:

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande

Gunilla Grudevall Steen (FP)

Hans Peters (C)

Jan-Eric Jansson (KD)