Bli medlem

Grunden för allt vårt arbete är våra medlemmar. Som medlem i Nackamoderaterna har du möjlighet att göra din röst hörd, bli aktiv samt påverka hur vår politik utformas. Du blir även inbjuden till våra aktiviteter.

Du bestämmer givetvis själv hur aktiv du vill vara. Vissa nöjer sig med att bara vara medlemmar och på så vis stödja vårt arbete. Andra ägnar mycket av sin tid åt politiken och vår moderatförening i Nacka. Du väljer själv om du vill vara aktiv eller stödmedlem.

  1. Här kan du bli medlem direkt
  2. Du kan också sätta in 100:- på bankgiro 5040-0365 eller plusgiro 295958-3 ange då namn, adress, telefon, personnummer och e-postadress samt om du vill vara medlem i partiet eller MUF.
  3. Betala 100:- kontant till någon av våra kampanjare så får du medlemskort i handen direkt.

Varför ska man då bli medlem?
1. Som medlem kan man vara med och påverka
2. Som medlem får man tillgång till exklusiv medlemsinformation
3. Som medlem kan man delta i olika utbildningar och aktiviteter
4. Som medlem kan man aktivera sig i olika kampanjer
5. Som medlem har man möjlighet att kandidera till olika uppdrag
6. Som medlem får man tillgång till moderaternas intranät
7. Som medlem kan man engagera sig i vår lokalförening
8. Som medlem får man tillgång till färsk information om moderat politik
9. Som medlem kan man få många nya vänner och bekant

Ring gärna till vårt kansli på 08-718 26 25 om ni behöver hjälp eller har några frågor om medlemskapet.