500 – 800 nya lägenheter när ”Nya gatan” vid Nacka Forum byggs.

500 – 800 nya lägenheter när ”Nya gatan” vid Nacka Forum byggs.

 

Nya gatan

Idag beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott att starta arbetet för att få fram 500-800 nya lägenheter i området runt Nacka stadshus.    –”Nya gatan” har alla förutsättningar att bli ett attraktivt område, nära den kommande tunnelbanan. Det är en del av den nya stadskärnan som vi vill skapa och här vill vi ge plats för både nya invånare och nya företag och butiker, säger Mats Gerdau (m), kommunstyrelsens ordförande.   Det första spadtaget planeras till 2017 och den planerade tiden för genomförande är till 2021.   För mer information, se http://infobank.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott/2015/2015-02-10/08_Startpm_Nya_gatan_centrala_Nacka/08b_Startpm_Nya_gatan_centrala_Nacka_Startpm.pdf

Pressmeddelande:

 

 

Nackaborna bland de mest nöjda i landet

Tre av fyra (73 procent) Nackabor är nöjda med sin kommun. Det visar en ny
medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån (SCB), och det är en ökning från 71 procent i
den föregående mätningen. Detta gör Nackaborna till de mest nöjda kommuninvånarna i landet
tillsammans med invånare i bland annat Sollentuna, Täby, Danderyd och Salem.

Hela 83 procent kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Nacka, en ökning från 80 procent föregående år. I undersökningen noteras också enökad nöjdhet med hur kommunen sköter sina verksamheter, där 66 procent är nöjda – fem procentenheter fler än föregående år, och inom området insyn och påverkansmöjligheter där 50 procent är nöjda – upp från 46 procent föregående mätning.   – Givetvis är det kul att få bekräftelse på att vår politik fungerar och att våra medborgare är nöjda med det arbete vi gör. Men vi blickar framåt och fokuserar på arbetet vi har framför oss, Nacka ska bli ännu bättre för alla, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

 

För mer information: http://www.scb.se/medborgarundersokningen/

Pressmedddelande:

Pressmedddelande:

Moderaternas nomineringar till ordförande och vice ordförande till nämnderna i Nacka kommun

Igår (20/11) beslutade Nackamoderaternas fullmäktigegrupp enhälligt enligt valberedningens förslag om nomineringar till ordförande och vice ordförande för nämnderna i Nacka kommun. Ledamöter kommer att nomineras på nästa fullmäktigegrupp.

-Ett toppenlag som med liv och lust ska leda det politiska arbetet med att bygga Nacka starkt. Vi får en bra mix på våra ledande poster med både erfarna och personer som är lite nyare i politiken. Tillsammans med våra Allianskamrater ska vi göra Nacka till ett föredöme i att bygga både välfärd, nya bostäder och trevliga miljöer säger Mats Gerdau (M), ordförande i Kommunstyrelsen.

Nackamoderaterna har inför den nya mandatperioden vid sidan av Mats Gerdau som kommunstyrelsens ordförande nominerat två kommunalråd; Cathrin Bergenstråhle (ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden) och Tobias Nässén (ordförande i Utbildningsnämnden).

Ordförande Kommunstyrelsen
Mats Gerdau

Ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Cathrin Bergenstråhle

Ordförande Utbildningsnämnden
Tobias Nässén

Ordförande Socialnämnden
Helene Skantze

Ordförande Fritidsnämnden
Richard Wendt

1. vice ordförande Arbets- och företagsnämnden
Ylva Sandström

1. vice ordförande Natur- och trafiknämnden
Eva Närvä Eickenrodt

1. vice ordförande Kulturnämnden
Susann Markow

1. vice ordförande Äldrenämnden
Eivor Örenmark

1. vice ordförande Överförmyndarnämnden
Gunilla Elmberg

Ordförande Valnämnden
Bo Bergkvist

1. vice ordförande Miljömålskommittén
Peter Zethraeus

1. vice ordförande Mångfaldskommittén
Dominique Faymonville

Ordförande styrelsen Nacka Energi AB
Marianne Flink

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Mer pengar till skolan och äldreomsorgen när fastigheter säljs

Förslaget om att sälja en del kommunala fastigheter till Rikshem för 1,8 miljarder kronor gör det möjligt att lösa lån och minska kommunens räntekostnader. Därmed skapas också ett utrymme att satsa mer på verksamheten. Alliansmajoriteten föreslår nu en ytterligare höjning av skolpengen och checken för äldreboende med 6,6 Mkr, vilket motsvarar 0,5 procent.

-Försäljningen är bra ur många aspekter. När vi nu lyfter bort räntekostnader kan vi satsa mer på skolan och äldreomsorgen i stället. Pengarna gör bättre nytta där än att vara låsta i mark, säger de fyra Allianspartiernas företrädare.

-Vi i Alliansen ska också återkomma i vår med olika angelägna investeringar som kan tidigareläggas tack vare försäljningen. Det kan handla om renovering av andra skolor och utbyggnad av cykelbanor, parker, utegym och lekplatser. På detta sätt skapar vi nya värden för Nackaborna och tar långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi.

För mer information:

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande

Gunilla Grudevall Steen (FP)

Hans Peters (C)

Jan-Eric Jansson (KD)

Nacka största Alliansledda kommunen i landet

Nacka största Alliansledda kommunen i landet

De fyra Allianspartierna Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har kommit överens om att fortsätta styra Nacka tillsammans.

-Som största kommun i landet med Alliansmajoritet ska vi vara en stark röst för frihet och humanitet och föra en tydlig borgerlig politik.

-Vårt fokus kommande mandatperiod ligger på ökad bostadsbyggande, bättre framkomlighet, fler jobb, hög kvalitet i välfärden och god miljö.

-Tillväxt skapar välfärd och bättre miljö, därför ska vi göra stora ansträngningar för att öka tempot i byggandet och att skapa nya jobb. Vi ska få fram detaljplaner för minst 7 000 lägenheter till 2018. Vi vill se ett klimatsmart stadsbyggande där alla också har nära naturen.

-Våra välfärdsambitioner är höga. Skickliga lärare är grunden för en bra skola, därför fortsätter vi satsa på höga lärarlöner och utvecklingsmöjligheter för lärarna. Målet är världens bästa skola – för varje elev, varje dag.

Majoritetsprogrammet i sin helhet finner du här. Här finns även nämndstrukturen för de kommande fyra åren.

Kommunalråden:

Mats Gerdau (M)

Gunilla Grudevall Stéen (FP)

Hans Peters (C)

Jan-Eric Jansson (KD)

Möte angående fristående förskolor och skolors framtid i Nacka

Möte angående fristående förskolor och skolors framtid i Nacka

Med anledning av att den nya regeringen vill förändra förutsättningarna för fristående förskolor och skolor att verka har ordföranden för utbildningsnämnden, Linda Norberg (M), bjudit in företrädare för alla fristående förskolor och skolor till ett möte. Vårt syfte med mötet är bilda oss en uppfattning om hur dessa förändringar skulle kunna påverka förskolor och skolor i Nacka, både på kort och lång sikt. Detta för att säkra nackabornas rätt till en förskola och skola – med hög kvalitet samt en valfrihet värd namnet. Utbildningsnämnden i Nacka ansvarar för alla barn och elever oavsett huvudman

Idag går hälften av Nackas förskolebarn hos fristående anordnare och tusentals skolbarn. Detta är ett resultat av Nackabornas egna val och alla anordnares generellt höga kvalitet. Nu bygger Nacka stad och kommer behöva ytterligare 3000 förskoleplatser och minst lika många skolplatser till 2025/30.

Mötet äger rum 23 oktober kl 09:00 i Nacka stadshus.

Linda Norberg

Ordförande Utbildningsnämnden