Ledande skolländer inspirerade av Nacka

Några av de högst rankade länderna i PISAundersökningen har besökt Nackas skolor för inspiration. Under en veckas tid i slutet av januari befann sig ett 70-tal elever, lärare och professorer i Nacka, som i år står som värd för Wintercamp-konferensen.…

Nackamoderaternas valsedel 2014

  Jämn könsfördelning på Nackamoderaternas valsedel En enig nomineringsstämma har fastställt Nackamoderaternas valsedel till kommunalvalet 2014. Den toppas av nya kommunalrådet Mats Gerdau. -Ett jättestarkt lag som speglar hela Nackasamhället, säger Mats Gerdau. Vi har kandidater mellan 19 och 75…

Pressmeddelande

Nu ska Saltsjöbanan förbättras Alliansen i landstinget beslutade på trafiknämnden att rusta upp och utöka kapaciteten på Saltsjöbanan för att minska trängseln och förbättra resandetiderna för resenärerna. Ett viktigt steg för att skapa förutsättningar för fortsatt stark utveckling i Nacka…

Nackamoderaternas årsmöte 2014

Lördagen den 8 februari höll Nackamoderaterna årsmöte och nomineringsstämma. På mötet valdes ny styrelse och valsedel till kommunalvalet fastställdes.                                          …

Påskrivet för t-baneutbyggnad

I dag skrev representanter för stat, landsting och berörda kommuner på avtalen om utbyggd tunnelbana till bland annat Nacka. Därmed har ytterligare ett steg tagits för en utbyggd tunnelbana och ett ökat bostadsbyggande i Stockholms län. Avtalen rör sträckningar och…

Ordning och reda i ekonomin

            ”Vi moderater eftersträvar en god samtalston i politiken, där realistiska och genomtänkta alternativ ställs mot varandra. Vi har ordning och reda i ekonomin och vi lovar inte mer än vad vi kan hålla eftersom…

”Gemensam kö ger Nacka koll på elevers skolval”

Nackas gemensamma antagningssystem för alla kommunala och fristående förskolor och grundskolor uppmärksammas i dag positivt i Dagens Samhälle. Det gemensamma systemet infördes redan 2004 i Nacka och ger möjlighet att följa eleverna och upptäcka om vissa elever ofta skulle väljas…

En politik för tillväxt och jobb

”Tack vare ordning och reda i ekonomin och en aktiv arbetslinje har vi råd att både stötta tillväxt och jobb samtidigt som vi kan satsa på skolan och vår gemensamma välfärd.” Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, och Anna Kinberg Batra…

Nackabladet nr 4/2013: Nackas utveckling och framtid i fokus

Nackas budget. Nästa års budget har nu antagits i kommunfullmäktige. Nacka växer och det innebär att vi är fler som delar på gemensamma kostnader och samtidigt ställer det krav på nya investeringar för en hållbar framtid. Tack vare ordning och…

Tunnelbana till Nacka!

Tunnelbanan kommer att byggas ut till Nacka. Blå linjen förlängs från Kungsträdgården till Nacka Forum, med nya stationer vid Hammarby Sjöstad, Sickla, Saltsjö-Järla och Nacka Forum. Det innebär förbättrad framkomlighet och förkortad resväg in till stan för många Nackabor. Samtidigt…