”100 miljoner till Nacka sjukhus”

Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) skriver i dag tillsammans med biträdande finanslandstingsrådet Charlotte Broberg (M) på NVP debatt.

 

”100 miljoner till Nackas sjukhus”

Stockholm växer som aldrig förr. En region som växer med nästan 40 000 invånare per år innebär stora utmaningar och kräver en effektivare vårdstruktur och en utbyggd kollektivtrafik. En kvalitativt god hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet och en säker och punktlig kollektivtrafik är huvudmål för Moderaternas politik.
När Stockholmsregionen växer krävs att sjukvården moderniseras och växer i samma takt. Därför gör Alliansen i landstinget historiskt stora satsningar på länets sjukhus. Inte bara akutsjukhusen rustas upp, utan även alla närsjukhus. Nu har turen kommit till Nacka sjukhus och i torsdags fattade vi beslut i landstingsstyrelsen om renovering av fasaden, fönster och taket på Nacka sjukhus. En investering på nästan 100 miljoner kronor, som kommer vara miljövänligare, bättre ur energisynpunkt och modernisera sjukhuset.

Förhoppningen är att Nacka ska växa med 40 000 invånare kommande 20 år. Utbyggnaden av kollektivtrafiken med tunnelbana, upprustning av Saltsjöbanan och förlängning av Tvärbanan kommer göra Nacka till en ännu mer attraktiv bostadsort.
I Alliansens landstingsbudget för 2014 presenterar vi stora satsningar för att fortsätta förbättra sjukvården. Det handlar om 850 nya vårdplatser, moderniserade sjukhus och utbyggda akutmottagningar som kommer att höja kapaciteten i hela sjukvården. Nu går vi från ord till handling vad gäller renoveringen av Nacka sjukhus. 650 av dessa vårdplatser kommer att fördelas på länets övriga sjukhus, bland annat Nacka sjukhus, alltså de som inte räknas som akutsjukhus.

I juni beslutas om en kraftfull budget med fokus på sjukvård och kollektivtrafik. Vi bygger ut våra befintliga sjukhus och skapar fler vårdplatser för att kunna ge stockholmarna en vård i yppersta klass. Vi moderniserar kollektivtrafiken, lägger nya spår och ökar tillgängligheten i kollektivtrafiken. Vi lägger en budget för framtiden i Stockholms län för vi ska göra ett bra Nacka ännu bättre.

 

Charlotte Broberg (M), biträdande finanslandstingsråd och ordförande i Locum

Mats Gerdau (M), kommunstrelsens ordförande Nacka