Bild på Nackamoderaternas kommunalråd och föreningsordförande. Från vänster:
Peter Zethraeus, Eivor Örenmark, Mats Gerdau, Cecilia Gardner Larsson, Filip Wiljander.

Aktuellt

Välkommen till Nackamoderaternas hemsida!

Vilka är vi?

Nackamoderaterna är den lokala delen av Samlingspartiet Moderaterna. Vi driver moderat politik på kommunal nivå, och sätter alltid Nackabornas bästa först.
I Nacka har vi moderater haft stort inflytande under lång tid. Vi tror att det märks, inte minst när det gäller valfrihet, stadsutveckling, kvalitet i skolan och hur skattepengarna används.

Vad tycker vi?

Vår uppfattning är att varje människa är unik och har ett eget värde. I Nacka driver vi därför att Nackaborna själva ska ha stort inflytande över den kommunala service de har rätt till. Vi sätter stor tilltro till människors förmåga och vilja att ta ansvar för sitt eget liv. Den uppfattningen är stommen i vår politik, du kan läsa mer om vad vi tycker i olika frågor under fliken ”Vår Politik”.

Nackamoderaternas utgångspunkt när vi formar Nackasamhället är en tro på människan och människans förmåga. Vi säger hellre JA än NEJ till människors idéer, vi ogillar förmynderi och att det offentliga ska göra allt. Nackamoderaterna gillar marknadsekonomi, äganderätt och tror på tekniska framsteg som ett sätt att bekämpa klimatproblem. Vi slår vakt om vår unika, men långt ifrån självklara, valfrihet i skolan och välfärden. Eftersom vi tror på människan vill vi också att medborgarna ska få bestämma så mycket som möjligt över de pengar de tjänar. Skatten ska vara låg och skattepengarna användas effektivt och prioriteras till välfärdens kärna.

Vi vill se till att denna utveckling fortsätter och att Nacka inte slår in på en ny väg där valfrihet försvinner och enskilt engagemang dödas. Ett bra samhälle bygger vi tillsammans, därför är samspelet med företag, föreningar och andra ideella krafter viktigt. Därför är vi väldigt glada över att vi fick fortsatt förtroende 2022!