Kommunalråd

Mats Gerdau
Mer information
Filip Wiljander
Mer information
Peter Zethraeus
Mer information
Agnes Palinski
Mer information

Förstanamn i nämnder

Fritidsnämnden
.

Christian Listérus
1:e vice ordförande
christian.listerus@nacka.se

Kulturnämnden
.

Frank Svensson
1:e vice ordförande
frank.svensson@nacka.se

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Agnes Palinski

1:e vice ordförande
agnes.palinski@nacka.se

Natur- och trafiknämnden
.

Peter Zethraeus
Ordförande
peter.zethraeus@nacka.se

Nämnden för arbete och försörjning

Oliver Rykatktin
Ordförande
oliver.rykatkin@nacka.se

Socialnämnden
.

Filip Wiljander
Ordförande
filip.wiljander@nacka.se

Utbildningsnämnden
.

Eivor Örenmark
Ordförande
eivor.örenmark@nacka.se

Val- och demokratinämnden
.

Dominique Faymonville
Ordförande
dominique.faymonville@nacka.se

Äldrenämnden
.

Tobias Nässén
Ordförande
tobias.nassen@nacka.se

Överförmyndar-
nämnden

Helene Skantze
1:e vice ordförande
helene.skantze@nacka.se


Kommunfullmäktige

Mats Gerdau
Ledamot
Älta

Filip Wiljander
Ledamot
Järla Sjö

Eva Öhbom Ekdahl
Ledamot
Saltsjöbaden

Peter Zethraeus
Ledamot
Kummelnäs

Eivor Örenmark
Ledamot
Björknäs

Oliver Rykatkin
Ledamot
Centrala Nacka

Cecilia Gardner Larsson
Ledamot
Eknäs

Richard Herrey
Ledamot
Saltsjöbaden

Christina Ramm-Ericson
Ledamot
Saltsjöbaden

Mikael Sandström
Ledamot
Saltsjöbaden

Helene Skantze
Ledamot
Finnboda

Agnes Palinski
Ledamot
Igelboda

Tobias Nässén
Ledamot
Duvnäs utskog

Frank Svensson
Ledamot
Kvarnholmen

Bo Bergqvist
Ledamot
Älta

Andreas Brännström
Ledamot
Björknäs

Dominique Faymonville
Ledamot
Saltsjöbaden

Angela Berglund
Ledamot
Saltängen

Anders Bruhn
Ledamot
Orminge

Per Norling
Ledamot
Jarlaberg

Elisabet Engström
Ersättare
Igelboda

Filippa Althoff
Ersättare
Ektorp

Johan Hiller
Ersättare
Fisksätra

Oskar Rosell
Ersättare
Alphyddan

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Pernilla Hsu Båberg
Ersättare
Finnboda

Noa Cortinez Samenius
Ersättare
Centrala Nacka

Cristina Rinman
Ersättare
Igelboda

Christian Listérus

Ersättare
Lännersta

Camilla Boström
Ersättare
Ektorp

Tim Sundberg
Ersättare
Birka