Alltid på Nackabornas sida

Här kan du läsa om vilken politik Nackamoderaterna driver i kommunen.

Vi tycker att Nacka är en av de bästa kommunerna i landet att bo och arbeta i. Vi trivs här och det finns en stark framtidstro. Närheten till såväl natur och skärgård som till arbetsplatser och Stockholms kultur- och nöjesliv ger Nackaborna unika möjligheter. Skolan och omsorgen håller mycket hög kvalitet, det är rent och snyggt och vi har bland de lägsta kommunalskatterna i landet.

För mandatperioden arbetar vi efter vårt handlingsprogram ”Framtidstro & hoppfullhet”, du kan läsa hela det HÄR. Handlingsprogrammet sammanfattar vår politik i Nacka och som står i handlingsprogrammet är det vi gick till val på.

Läs mer om våra sakfrågor – klicka på bilderna!

Trygghet
Bo och bygga
Skola och förskola
Miljö och natur
Ekonomi
Kultur
Välfärd, omsorg och äldrevård
Fritid och idrott
Trafik och framkomlighet
Jobb och företagande

Politik uppdelat på områdesnivå – klicka på bilderna!

Vad ansvarar kommunpolitiken för?

Kommuner och regioner har självstyre, vilket innebär att vi har rätt att fatta självständiga beslut, men vi måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt.

  • Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.
  • Regionen ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Till exempel kollektivtrafik och hälso- och sjukvård.
  • Regeringen styr landet, och riksdagen är det beslutande organet. Det är på denna nivå det stiftas lagar.

Moderaternas politik på regional- och riksnivå

Via moderaterna.se kan du ta del av vad Moderaterna driver för politik på riksnivå.
Är du intresserad av moderaternas regionpolitik? Läs mer på moderaterna.se/stockholm/

Nackamoderaterna arbetar internt för att frågor som är viktiga för Nackaborna drivs i regionen och riksdagen, oavsett vem som styr. Exempelvis arbetar vi för en Östlig förbindelse, något som kräver att region Stockholm, Stockholms stad och regeringen är eniga med oss om att starta bygget. Vi arbetar också hårt för att Region Stockholm ska förbättra kollektivtrafikförbindelserna i och till Nacka.