Styrelsen

Eivor Örenmark

Ordförande, ansvarig för Moderatkvinnorna och politikutveckling

eivor.orenmark@nacka.se

Helene Skantze

Vice ordförande, ansvarig för Moderata Seniorer

helene.skantze@nacka.se

Vakant

Ledamot, ansvarig för aktivitetsgruppen

Bo Bergkvist

Ledamot, vice ansvarig för aktivitetsgruppen

bo.bergkvist@nacka.se

Oliver Rykatkin

Ledamot, ansvarig för medlems- & värvningsgruppen

oliver.rykatkin@nacka.se

Elisabet Engström

Ledamot, vice ansvarig medlems- & värvningsgruppen, vice ansvarig för Moderatkvinnorna

Per Norling

Ledamot, ansvarig utbildningsgruppen, ansvarig för Företagarrådet

per.norling@nacka.se

Frank Svensson

Ledamot, vice ansvarig utbildningsgruppen

Filippa Althoff 

Representant för Moderata ungdomsförbundet i Nacka