Oacceptabla skillnader mellan pojkar och flickor i skolan

Pojkar har sämre betyg och flickor sämre psykisk hälsa. Vi måste kunna garantera en skola som erbjuder alla elever oavsett kön en utbildning där kunskap står i fokus – inte gömma oss bakom verkningslösa ismer och genuscertifieringar, skriver Linda Norberg på Newsmill.se, ordförande i utbildningsnämnden i Nacka (m).

Läs hela på Newsmill.se