Så värnas Nackas naturreservat

Närheten till Stockholm är givetvis viktig, men många av Nackas invånare värdesätter närheten till naturen och möjligheten att vistas i skog och mark som en av de största fördelarna med att bo i Nacka.

-Nackas naturområden är fanatastisk resurs och en tillgång för alla som bor här eller som besöker Nacka. Inom Moderaterna och Alliansen tycker vi att det är viktigt att fortsätta att utveckla och värna Nackas naturreservat, därför finns numera Naturreservats-nämnden, säger Peter Zethraeus (M) som är dess ordförande. Nämnden har under våren jobbat med strategier och utbildning, bland annat har samtliga naturreservat besökts.

-Nu börjar arbetet med att jobba igenom alla reservatsföreskrifter. Uppdraget från Kommunfullmäktige är glasklart. Nämnden ska stärka allemansrätten och säkerställa att inga onödiga inskränkningar finns samtidigt som skyddet för viktiga naturvärden ska stärkas. En viktig prioritering för nämnden är att göra naturreservaten mera lättillgängliga. Det handlar både om information kring var reservaten finns och vilka sevärdheter som finns där, men också den fysiska tillgängligheten som
kollektivtrafik, parkerings-möjligheter och anvisade leder som passar olika grupper av besökare, förklarar Peter.