Ny termin – i en ny skola för alla

Några gör i dagarna sin allra första skoldag. Andra kommer tillbaka efter ett långt sommarlov. Oavsett vilket så kommer alla till en ny skola. En   skola med nya riktlinjer, lagar och betygssystem. En skola som nu måste axla många människors förväntningar och krav.  Både från dig som elev, förälder, lärare men också  från   oss beslutsfattare.

Skolstarten är starten för en skola som genomgår de största förändringarna i modern tid tack vare Alliansregerigen. Några kanske frågar sig vad som egentligen kommer att förändras annat än betygsskalan?

I Nacka har vi länge haft stort fokus på behovet och vikten av en bra skola. En skola som ser, erkänner, stöttar och utmanar alla elever – varje dag. Vi har kommit en lång bit på väg och många tittar idag på Nackas skolor, men också på vår politiska styr-ning för att själva bli bättre.

För mig som politiker med ansvar och förtroende att vara med om att utveckla Nackas skolor ytterligare, är jag en av alla dem som har förväntningar på den nya skolan. Jag tror och hoppas att många av de nya lagarna kommer stärka och förbättra skolan för såväl elever och lärare, men mina förväntningar är egentligen större än de nya påbuden från utbildnings-
departementet i Rosenbad.

Mina förväntningar handlar om att vi tillsammans ska ta ytterligare ett steg närmare väldens bästa skola – för varje elev – varje dag. Till det ska vi ha den nya lagstiftningen som stöd men vi ska framför allt möta de utmaningar vi ser lokalt. Det handlar om att klara av att leverera förskoleplatser med hög kvalitet till Nackas yngsta medborgare.  En trygg och säker skola som samtidigt är modern och kan stimulera den nyfikna 8 åringar till mer än ordning och reda. En skola där pojkar och flickor får samma möjligheter att utvecklas. En skola där ingen elev lämnar skolan utan grundläggande kunskaper efter åren i grundskolan. Och ett gymnasium där eleverna får verktyg att möta morgondagens utmaningar.

För att göra det behövs mycket. Men jag lovar att göra mitt bästa – och jag hoppas du hör av dig om du har förslag på förbättringar.

Linda Norberg, M
Ordförande
Utbildningsnämnden Nacka