Skärp lagen om energieffektivitet

-Skärp kravet på energieffektivt byggande med 20 procent, föreslår Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i Nackas Miljö- och stadsbyggnadsnämnd. Den låga energiåtgången för nya byggnader bör kombineras med miljövänliga material och bra dagvattenrening med bland annat gröna tak.

Sverige har nationella mål som innebär att koldioxidutsläppen ska minska med 40 % och energianvändningen med 20 % till 2020. För att uppnå målet måste alla hjälpas åt med det som man själv kan påverka. Att bygga energieffektivt är ett bra sätt att minska klimatpåverkan. Idag finns ett lagkrav på att nya bostäder får ha en energiåtgång på högst 90 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Kravet skärptes i år men är ändå inte anpassat till den tekniska utvecklingen. Kommunens mål för det egna byggandet ligger 25 procent under lagkravet. Vid en snabb rundfrågning bland många företag som bygger bostäder i Nacka framkommer att man kan och vill bygga med en energieffektivitet som ligger 20 – 40 procent under lagkravet. Men riktigt alla företag har inte samma ambitionsnivå.

-Kommunen ska sätta press på byggföretag att göra sitt allra bästa på det här området. Men med detta lagkrav som inte är anpassat till dagens verklighet känns mer som ett hinder än som ett hjälpmedel för att minska klimatpåverkan, säger Cathrin Bergenstråhle.