3312 Nackabor fick nytt jobb under 2010

Det innebär en kraftig ökning med över 23% jämfört med föregående år, då hela 2681 Nackabor fick nytt jobb. Samtidigt anmälde arbetsgivare i Nacka nästan 4000 lediga platser till Arbetsförmedlingen, en ökning med 41% jämfört med 2009. Enligt Åsa Grönlund, chef på Arbetsförmedlingen, är det  en otrolig ökning av antalet platser och en minskning av antalet sökande. Den öppna arbetslösheten har minskat konstaterar hon.

Läs hela på NVP