5000 namn för spårtrafik till Slussen

Vi vill tacka för Nackabornas stora stöd för vårt arbete att övertyga SL att Saltsjöbanan även fortsättningsvis ska gå till Slussen. När tjänstemän från SL förde fram ett förslag om att Saltsjöbanan i framtiden skulle kunna stanna i Sickla, istället för att som idag fortsätta till Slussen, reagerade vi snabbt och kraftfullt.

I Nackamoderaterna har vi all respekt för att man måste finna nya lösningar om utvecklingsplanerna för Saltsjöbanan fördyrats, men vi kan aldrig acceptera förslag som innebär försämringar för Nackaborna. Därför startade vi en namninsamling för fortsatt spårtrafik med Saltsjöbanan till Slussen. Vi gjorde detta för att visa SL att Nackaborna delar vår uppfattning om att Saltsjöbanan även fortsättningsvis ska gå till Slussen.

Vi skickar nu nästan 5000 namn till SL och vi vill härmed tacka alla som skrivit under. Glädjande är att också flera representanter från oppositionen undertecknat upproret. Nu fortsätter kampen för god kollektivtrafik som kan komma alla Nackabor till del.