6 moderata punkter för Fisksätras framtid

Bra förskolor och skolor för Fisksätras barn och ungdom
Att ge barn och ungdomar i Fisksätra bra förskola och skola är en viktig del av
vår politik. Kvalitet och valfrihet är centrala frågor.

Fler arbetsplatser till Fisksätra – en del av jobbpolitiken
Fisksätra är en bra plats att bo på. Nu arbetar vi konkret för att också öka antalet
arbetsplatser här. Fisksätra MarinCenter utvecklas med nya marina företag. Här
blir det också museum med restaurang/café och museishop – och vi jobbar för att
det också blir vandrarhem. Sammantaget hoppas vi att ”HAMN” det ger 100 nya
jobb. Med detta som grund arbetar vi sedan vidare för att få än fler nya arbetsplatser
hit.

ArbetslinjeN
Vårt unika samarbete ”ArbetslinjeN” mellan kommunen, landstinget, Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan har fått starta här i Fisksätra. Det är ett viktigt
verktyg för att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få ett
jobb. Vi vill utveckla detta vidare.

Fisksätra Folkets Hus och starkt föreningsliv
Ett blomstrande föreningsliv är viktigt för varje samhälle. Vi har varit drivande
i att från kommunens sida göra Fisksätra Folkets Hus möjligt. Här kan viktiga
verksamheter utvecklas kring fritid, kultur, arbete och utbildning. Vi är garanter
för fortsatt bra samarbete mellan kommunen och FFH.

Fritidsgården viktig
Nackas fritidsgårdar håller hög kvalitet och är viktiga för många barn och ungdomar.
Detta gäller också Fisksätra. Därför har vi lagt Fisksätraskolan, fritidsgården
och Fisksätra Folkets Hus sida vid sida i samma lokaler för att skapa bra möjligheter
för samverkan och utbyte.

Idrotten utvecklas i Fisksätra
Den spontanidrottsplan som byggts invid Lännbo friskola har blivit en succé
för barn och unga i Fisksätra. Vi planerar för en liknande spontanidrottsplan vid
Fisksätrahallen med närhet till bl.a. fritidsgården. Kampsportslokalen i Fisksätra
Centrum är välbesökt och har blivit ännu en träffpunkt. Idrotten ska fortsatt
utvecklas i Fisksätra.