60 nya lägenheter på Sicklaön

Alliansen öppnar för 60 nya lägenheter på Sicklaön. Det är två tidigare fabrikslokaler som kan komma att omvandlas till bostäder. Det rör sig om Gomanhuset vid Danviksstrand och Läderfabriken i Järla som båda fått bygglov. Frågan har inte varit okomplicerad eftersom byggnaderna är kulturhistoriskt intressanta men Cathrin Bergenstråhle, ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, menar nuvarande förslag som blivit godkänt säkerställer kulturarvet. Hon poängterar också att det är viktigt att dessa byggnader kommer till användning då de annars står och förfaller, vilket inte är till glädje för någon.

Läs hela på NVP.se