Anna Kinberg Batra, Nacka, ny talesperson i energifrågor för Moderaterna

miljoI dag har Moderaternas partistyrelse utsett Anna Kinberg Batra, riksdagsledamot från Nacka, till talesperson för energifrågor. 

– Sverige har haft en mycket kall vinter hittills, samtidigt som kärnkraften inte använts fullt ut. Det gav upp till 30 gånger högre elpris än vanligt och krävde import av bland annat kolkraft. Det påminner oss om varför vi behöver mer ren och förnybar energi, som räcker för behoven i Sverige och helst även blir över så den kan exporteras till andra i Europa, säger Anna Kinberg Batra.

– Energi diskuteras ofta tekniskt eller på systemnivå, men handlar ju om människors överlevnad och försörjning. Vi kan inte komma ur vare sig klimatkrisen eller den ekonomiska krisen utan bättre tillgång till ren och förnybar energi till överkomliga priser. Det kan vi inte få utan satsningar på just bättre produktion. Sverige kan skapa nya jobb och bli ett föregångsland internationellt genom att utveckla det vi redan är bra på.

– Skillnaderna i svensk politik är tydliga. Vi vill använda både förnybara energikällor, vattenkraft och kärnkraft, och är överens mellan fyra partier som arbetar bra ihop. Mot oss står ett vänsterexperiment som vill avveckla kärnkraften men inte är överens om hur, och som hellre bromsar svensk ekonomi än satsar på vår framtid och hjälper andra ur kolberoende. Vänsterförslagen skulle leda till färre jobb och mer miljöfarlig energi, som varken familjer eller företag har råd med. Det skulle bli farligt för Sverige.

Anna Kinberg Batra är 39 år och kom in i riksdagen första gången i maj 2000. Sedan 2006 är hon ledamot för Stockholms län. Hon är ordförande för riksdagens EU-nämnd, har tidigare bland annat varit ledamot i bland annat näringsutskottet och i moderaternas klimatpolitiska arbetsgrupp, och ledde nyligen arbetet med den moderata förnyelsegruppen för en friare värld. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare varit bland annat informationschef på Stockholms Handelskammare, kommunikationskonsult och ledarskribent på Svenska Dagbladet. 

Anna Kinberg Batra
Anna Kinberg Batra

Mer information om Anna Kinberg Batra: 

annakinbergbatra.blogspot.com 

www.annakinbergbatra.se