Arbetslinjen i Nacka

Nackabladet träffar Ylva som flyttade tillsammans med sin familj till Fisksätra 1996.

-Jag önskar att jag kunde säga att jag valde Nacka aktivt, men så var inte. Vi hittade ett radhus som vi hade råd med. Nu bor jag i Igelboda och jobbar i Saltsjö-Boo som distriktsläkare. Syftet med Arbets- och företagsnämnden är att bekämpa utanförskapet, något som måste bekämpas på alla nivåer. Det är viktigt att också kommunen gör vad den kan för att hjälpa alla medborgare att själva kunna försörja sig och styra över sina egna liv förklarar Ylva.

-Den nya nämnden är ett sätt att prioritera arbetslinjen även på lokal nivå. Genom att koppla ihop arbetsmarknadsfrågor med vuxenutbildning, får vi förhoppningsvis också en koppling mellan utbildning och framtida försörjningsmöjligheter. Utbildning handlar till stor del om att lära sig något som på kort eller lång sikt gör att man kan få ett bra jobb. Vuxenutbildning ska inte vara en fritidssysselsättning, utan seriösa studier som leder någonstans fortsätter hon. När det gäller utmaningar för den nya nämnden så understryker Ylva vikten av att få de Nackabor som står långt från arbetsmarknaden, det vill säga de som varit arbetslösa eller sjukskrivna länge, att komma tillbaka. Mycket av insatserna har satsats på den arbetslöse själv, i form av utbildning och coachning säger hon.

-Jag är djupt bekymrad över det resursslöseri som det innebär att låta invandrare stå utanför arbetsmarknaden eller arbeta med sådant som de är överkvalificerade för. Jag hoppas att vi kan se fler SFI-utbildningar där man varvar språkstudier i skolmiljö med arbete, kanske i praktikform, för att underlätta för invandrare att snabbare komma in på arbetsmarknaden.