Nackamoderaternas årsmöte 2014

Lördagen den 8 februari höll Nackamoderaterna årsmöte och nomineringsstämma. På mötet valdes ny styrelse och valsedel till kommunalvalet fastställdes.

 

Några av kandidaterna 2014
Nackamoderaternas nyvalda styrelse. Bakre raden från vänster: Johan Hiller, Anna Flory Kjellin, Filip Wiljander (MUF), Magnus Wakander. Främre raden från vänster: Helene Skantze (vice ordf.), Lena Edström Sandin, Sofia Fölster, Dominique Faymonville, Cathrin Bergenstråhle (ordf.)
Nackamoderaternas gruppledare tillika ordförande i Fritidsnämnden Tobias Nässén tillsammans med Anna Maria Corazza Bildt.
Fyra unga kandidater. Från vänster: Sebastian Ridderskans, Oliver Rykatkin, Sofia Fölster och Filip Wiljander.
Cathrin Bergenstråhle, ordförande Nackamoderaterna, talar på årsmötet
Anna Maria Corazza Bildt minglar på Nackamoderaternas årsmöte
Mats Gerdau (t.h.) avtackar Lars Berglund (t.v.) som under många år varit ordförande i Fritidsnämnden.
Nackamoderaternas årsmöte
Nackamoderaternas årsmöte
Tobias Nässén presenterar Anna Maria Corazza Bildt
Tobias Nässén presenterar Anna Maria Corazza Bildt
Valberedningens sammankallande, Lotta Riedel, presenterar sitt förslag till ny styrelse
Anna Maria Corazza Bildt talar med Ann Hafström
Anna Maria Corazza Bildt signerar böcker
Anna Maria Corazza Bildt signerar böcker