Bergenstråhle: Jag har inte sagt JA till 75 meter höga hus i Orminge

Rubriken i artikeln om Orminge Centrum är missvisande. Man får uppfattningen att alla tillfrågade politiker vill ha 25-våningars höghus i Orminge. Som jag säger i artikeln har vi inte alls tagit ställning till höjden på hus. Jag tycker själv att så höga hus känns främmande i Boo, men vill invänta synpunkter från Boo-borna, handlarna och föreningarna i området. Det som är viktigt är att det tillkommer nya bostäder, parkeringshus och ny bussterminal. I dag är centrala Orminge ödsligt och otryggt på kvällarna och mer bostäder skulle skapa trivsel och trygghet.

Risken med väldigt höga hus är att de skapar mer förortskänsla än ombonad småstadsmiljö, som jag och många med mig tycker är trevligare.

Det finns heller inget skarpt förslag om höga hus, utan bara ett skissartat arbetsmaterial, så Mitt i Nacka har dragit lite för stora växlar på detta.

Det som är viktigt i förslaget är att vi skapar en effektiv knutpunkt för kollektivtrafiken i form av en ny bussterminal och att förslaget innebär goda förutsättningar för näringsidkarna i Orminge. Därför måste tillgängligheten till centrumhuset vara god och man kan alltså inte ta bort all markparkering för att skapa ett stort torg. Förslaget måste inrymma både ett trevligt torg, som saknas idag och ordentligt med p-platser i anslutning till centrum.

I höst hoppas vi på att få in många synpunkter på ett mer konkret förslag. Sedan ska vi göra allt för att snabba på processen mot ett utvecklat Orminge, som är väl förankrat hos Boo-borna.

Cathrin Bergenstråhle (M)
Ordförande Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden